Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del llibre Començaments de medicina. Tractat d'astronomia

Començaments de medicina. Tractat d'astronomia.

Començaments de medicina, vinculat a l'Art abreujada d'atrobar veritat / Ars compendiosa inveniendi veritatem, segons les darreres aportacions crítiques, és datable cap al final del període 1274 i 1283, als inicis de la carrera intel·lectual de Ramon Llull. En canvi, el Tractat d'astronomia, posterior a la Taula general i a l'Arbre de ciència, va ser escrit, com afirma el colofó de l'autor, a París el 1297. La unió d'aquestes dues obres en un sol tom es deu al fet que es tracta de les úniques dues monografies científiques lul·lianes que tenen testimonis catalans antics. Com que cada una està lligada a una formulació operativa diferent de l'Art, el lector hi trobarà algunes divergències en l'ús dels símbols literals i de la terminologia tècnica. Tant Començaments de medicina com Tractat d'astronomia presenten l'encaix entre els principis de les disciplines corresponents, formulats per la tradició (els "antics principis"), i els principis derivats de les Arts de Ramon Llull, de manera que el metge o l'astròleg es trobin en l'exercici de les respectives especialitats amb una perspectiva teòrica que els ha de permetre d'inserir el nucli racional de les seves activitats en el quadre general del coneixement.
 

* * *
 

Altres publicacions:

  • Bellaterra: Universitat Autònoma, 1981. [Ed. J. Gayà i L. Badia]
  • Madrid: Atenea, 2016.