Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta de Vida coetània en l'edició de Lleida: Palestra, 1989.
Coberta de Vida de mestre Ramon, a cura d'Anthony Bonner, del 2013.

Vida coetània.

Qualificada com una de les primeres «autobiografies» conegudes d’un autor medieval, la Vida coetània ens obre les portes l’apassionant vida de Ramon Llull, que, plena d’episodis atzorosos, dedicà a l’estudi de Déu i a la conversió dels «infidels», per a la qual cosa elaborà una complicada Art, que els havia de convèncer definitivament dels seus errors.

Tot i que la Vida lul·liana no dóna resposta a tot el que ens agradaria saber sobre Llull, l’obra té el mèrit que ens proporciona moltes notícies referents a l’autor que altrament ignoraríem.

(Sinopsi de l'Editorial Coetània).

* * *

Altres publicacions:

 • Vida coetània del Reverend Mestre Ramon Llull segons el manuscrit 16432 del British Museum. Palma de Mallorca: Edicions de l'Obra del Diccionari, 1933. [Ed. F. de Borja Moll]
 • Obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957.
 • F. de Borja Moll, Textos i estudis medievals. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1982.
 • M. Batllori i J. N. Hillgarth, Vida de Ramon Llull. Les fonts escrites i la iconografia coetània. Barcelona: Assoc. de Bibliòfils, 1982.
 • Vida coetània. Lleida: Palestra, 1989.
 • Obres selectes de Ramon Llull. Palma: Moll, 1989.
 • Vida coetània. Muro: Ensiola, 2004.
 • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]
 • Vida de mestre Ramon. Barcelona: Barcino, 2013. (Cur. Anthony Bonner)


    •