Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta de la segona edició de l'antologia poètica de l'editorial Barcino de l'any 1928.

Algunes antologies

 • Obras rimadas de Ramon Llull. Palma: P. J. Gelabert, 1859.
 • Poesies. Barcelona: Barcino, 1925.
 • Pàgines escollides. Barcelona: Barcino, 1932.
 • Obres essencials. Barcelona: Selecta-Catalonia, 2 vol., 1957-59. [Intr. J. Carreras, Miquel Batllori, T. Carreras i J. Rubió i Balaguer]
 • Poesies. Barcelona: Selecta, 1958.
 • Antologia filosòfica. Barcelona: Laia, 1984.
 • Obres selectes. Palma: Moll, 2 vol., 1989. (Ed. A. Bonner)
 • Poesia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1989.
 • Pàgines pedagògiques. Barcelona: Eumo, 1992.
 • Obra llatina de Ramon Llull. Lleida: Palestra, 1993. (Trad. J. Morera)
 • Narracions breus. Barcelona: Bruño, 1995.
 • Ramon Llull: contes i exemples. Muro: Ensiola, 2016.