Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del Llibre dels mil proverbis.

Llibre de mil proverbis.

Mil proverbis és una obra de Ramon Llull que conté sentències que abracen àmbits diversos: teologia, filosofia, moral, vida social i vida pràctica.

Van repartides en cinquanta-dos capítols, el nombre per capítol variant de disset o vint-i-dos, amb una mitjana de vint. Cada capítol està dedicat a una virtut, una qualitat moral o una condició. El principi segueix l'ordenança d'una jerarquia : De Déu, De prelat, De príncep, De subjecte, etc.

Les qualitats de l'obra són la lleugeresa en la concisió, la simplicitat tota didàctica, la musicalitat mnemotècnica; la redacció essent alliberada dels constrenyiments de la demostració escolàstica, de les feixugors del seu aparat.

Aquestes sentències revelen una intel·ligència girada cap a la perfecció, així com una destresa a concentrar l'amplitud de la llum. Aquestes dues qualitats han de fer de l'obra un clàssic del pensament.
 

* * *
 

Altres publicacions:

  • Obras de Ramon Llull. Palma de Mallorca: J. Rosselló, 1901.
  • Pàgines escollides. Barcelona: Barcino, 1932. [Fragment]
  • Obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957.
  • Libre dels mil proverbis. Fondarella: Palestra, 1989.
  • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]

  • Llibre dels mil proverbis. Palma: Palma Distribucions, 2016.