Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Cent noms de Déu.

Edicions:

  • Obras rimadas de Ramon Llull. Palma de Mallorca: J. Gelabert, 1859.
  • Poesies. Barcelona: Barcino, 1925. [Fragment]
  • Obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957. [Fragment]
  • Poesies. Barcelona: Selecta, 1958. [Fragment]
  • Poesies. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988. [Fragment]
  • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]