Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del llibre Llibre de l'ordre de cavalleria.
Coberta del llibre Llibre de l'ordre de cavalleria.

Llibre de l'ordre de cavalleria.

El Llibre de l’orde de cavalleria, escrit per Ramon Llull pels volts de 1275, és l’únic tractat teòric del savi mallorquí sobre l’estament militar. Compost per un pròleg i set capítols doctrinals destinats sobretot a la formació del futur cavaller, el llibre va gaudir durant l’Edat Mitjana d’una àmplia difusió i de certa fortuna literària, com demostren les múltiples traduccions que se’n van fer i la influència que tingué a la literatura posterior, com alguns episodis del Tirant lo Blanc. Sota l’aparença d’un opuscle amb consells per a un escuder que es vol armar cavaller a corts, en aquesta obra el que hi trobem és un veritable tractat teòric sobre l’ofici de cavaller, escrit amb la voluntat de conformar una ciència de la cavalleria que condueixi a una reforma moral d’aquest estament basada en la fidelitat a la monarquia, la defensa de la fe i el respecte pels estaments socials inferiors. El llibre, que està encapçalat per un famós pròleg que aprofita motius novel·lescos provinents del roman courtois francès (com és el de la trobada en un locus amoenus del jove escuder, que hi arriba endormiscat sobre el cavall, amb un cavaller retirat que li mostra els principis de la cavalleria), està format per set capítols, cadascun dedicat a un aspecte diferent: orígens i començaments de la cavalleria, les funcions del cavaller, l’examinació, el ritus d’adobament, el significat de l’armament cavalleresc, l’ètica del cavaller, i els privilegis i honors amb què ha de ser correspost. Llevat del pròleg i del discurs al·legòric del capítol cinquè, dedicat al significat de les armes (un discurs de notable interès perquè el recurs a l’al•legoria representava, en el moment de la seva redacció, una innovació literària), l’obra no presenta gaires passatges literaris, sinó que està dedicada a la pura argumentació, que el savi mallorquí desenvolupa a partir de dos mètodes: la reducció a l’absurd dels arguments i el desacord del resultat d’una argumentació amb un axioma, una premissa prèvia i certa en si mateixa. La finalitat és aconseguir demostrar per raons necessàries què és i què no és la cavalleria. Gràcies al fet que el Llibre de l’orde de cavalleria va ser una de les primeres obres que va tractar dels principis d’aquest estament social tan important a l’Edat Mitjana, l’obra va gaudir d’una àmplia difusió i fou objecte de múltiples traduccions. Tanmateix, si avui ens és coneguda és, sobretot, pel ressò i la influència que el tractat i el seu pròleg van tenir en la literatura posterior. Aquesta edició del Llibre de l’orde de cavalleria, a càrrec d’Albert Soler, no només presenta una curosa edició crítica del text original, sinó que inclou un estudi introductori molt ampli que permet al lector actual fer-se una idea del valor històric, lingüístic i literari d’aquesta obra. És, doncs, una oportunitat immillorable per conèixer una de les obres de Ramon Llull més llegides i traduïdes de tots els temps.

* * *

Altres publicacions:

 • Libre del ordre de cavayleria. Barcelona: 1879.
 • Pàgines escollides. Barcelona: Barcino, 1932. [Fragment]
 • Obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957.
 • Llibre de l'ordre de cavalleria. Barcelona: Edicions 62, 1980.
 • Antologia filosòfica. Barcelona: Laia, 1984. [Fragment]
 • Madrid: Espasa-Calpe, 1985.
 • Barcelona: Barcino, 1988.
 • Llibre del ordre de Cavayleria. València: Bibl. valenciana, 1992.
 • DD. AA., Les veus del temps: antologia dels millors textos de la nostra literatura. Alzira: Bromera, 2002. [Fragment]
 • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]
 • Madrid: Atenea, 2015.