Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Portada del 19è volum de l'obra completa.

Obra completa de Ramon Llull.

Pròleg, variants i notes de M. Obrador, M. Ferrà i S. Galmés.

 • Doctrina pueril. Vol. 1, 1906.
 • Libre de contemplació. Vol. 2-8, 1907.
 • Libre de Blanquerna. Vol. 9, 1914.
 • Libre de Sancta Maria. Hores de Sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Vol. 10, 1915.
 • Arbre de sciencia. Vol. 11-13, 1917.
 • Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament. Vol. 14, 1928.
 • Libre de demostracions. Vol. 15, 1930.
 • Art demostrativa. Regles introductòries. Taula general. Vol. 16, 1932.
 • Art amativa. Arbre de filosofia desiderat. Vol. 17, 1933.
 • Libre d'intenció. Arbre de filosofia d'amor. Oracions e contemplacions del enteniment. Flors d'amors e flors d'entelligència. Oracions de Ramon. Vol. 18, 1935.
 • Rims. Vol. 19-20, 1936.
 • Libre de home. Libre de ànima racional. Libre dels àngels. Vol. 21, 1950.