Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del volum Disputa entre la fe i l'enteniment (2011).

Obra llatina de Ramon Llull.

Edició bilingüe amb l'original llatí i una traducció al català modern. Col·lecció dirigida per Josep Batalla, amb la col·laboració d'Antoni Bordoy (Universitat de les Illes Balears), Francesca Chimento (Officina di Studi Medievali, Palermo), Fernando Domínguez (Raimundus Lullus Institut - Universität Freiburg), Jordi Gayà (Maioricensis Schola Lullistica), Harvey J. Hames (Ben-Gurion University of the Negev), Mark D. Johnston (DePaul University, Chicago), Michela Pereira (Universtà di Siena), Josep E. Rubio (Universitat de València), Viola Tenge-Wolff (Raimundus Lullus Institut - Universität Freiburg) i Amador Vega (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). Editada conjuntament amb Brepols Publishers, que n'assumeix la difusió internacional.

Volums publicats:
 

  • Retòrica nova (2006). (Introducció, edició del text llatí, traducció i notes de Josep Batalla, Lluís Cabré i Marcel Ortín, amb una presentació de la col·lecció per Anthony Bonner i una introducció a l'Art per Robert Pring-Mill).
  • El fantàstic. Llibre de la ciutat del món (2008). (Edició del text llatí, introducció, traducció i notes de Lola Badia).
  • Disputa entre la fe i l'enteniment (2011). (Introducció, traducció i notes a cura de Josep Batalla i Alexander Fidora).