Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del llibre Doctrina pueril.

Doctrina pueril.

La Doctrina pueril (1274-1276) és una obra catequètica presidida per la preocupació lul·liana d’assegurar davant d’un públic laic les veritats bàsiques de la fe cristiana. L’assoliment dels mínims doctrinals condensats al catecisme ha d’afavorir una valoració correcta d’altres coneixements més subtils, als quals Llull no volia renunciar. La fe exerceix un paper important en el procés que porta la raó humana, mitjançant un ús adequat del coneixement i d’acord amb la primera intenció, fins a la veritat. Dos terços de la Doctrina pueril s’organitzen a partir dels diversos elements que conformen les beceroles de la doctrina cristiana, la resta és una amalgama de matèries diverses, on les ciències de la natura tenen un paper destacat.

(Sinopsi del Centre de Documentació Ramon Llull).

* * *

Altres publicacions:

 • Llibre de Doctrina Pueril compost en llengua llamosina er lo illuminat Doctor y Martyr invictissim de Christo el B. Ramon Llull Mallorqui. Palma: Pere A. Capó, 1736.
 • Estudi de les doctrines sociològiques de Ramon Llull. Palma: M. Obrador, 1905. [Fragment]
 • Libre de Doctrina pueril. Barcelona: 1907.
 • Un nou manuscrit, fragmentari, de la "Doctrina pueril". Barcelona: Barcino, 1928. [Fragment]
 • Pàgines escollides. Barcelona: Barcino, 1932. [Fragment]
 • Barcelona: Barcino, 1972. [Ed. Gret Schib]
 • Antologia filosòfica. Barcelona: Laia, 1984. [Fragment]
 • Pàgines pedagògiques. Barcelona: Eumo, 1992. [Fragment]
 • Palma: Patronat Ramon Llull, 2005.
 • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]
 • Dins de Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Palma: Patronat Ramon Llull, 13 vols., 1990-2015.
 • Palma: Palma Distribucions, 2016.