Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del llibre Llibre de virtuts e de pecats.

Llibre de virtuts e pecats.

El Libre de virtuts e de pecats, acabat a Mallorca el gener del 1313, és una obra amb una doble intenció didàctica i homilètica; s'adreça tant a clergues com a laics interessats per l'educació religiosa i la renovació moral del poble. Constitueix la formulació definitiva de l´original teoria lul·liana de l'art de predicar, el final d'un llarg procés reflexiu sobre els problemes de la comunicació tal i com es plantejaven a l'entorn medieval
 


 

Altres publicacions:

  • Llibre de virtuts e de pecats. Palma: Instutut d'Estudis Baleàrics, 1990.
  • Pàgines pedagògiques. Barcelona: Eumo, 1992. [Fragment]
  • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008.