Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta de l'estudi de Jordi Rubió i Balaguer Ramon Llull i el lul·lisme.
Coberta de l'estudi d'Anthony Bonner i Lola Badia, Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària.
Coberta de l'estudi del Pare Miquel Batllori, Ramon Llull i el lul·lisme.
Coberta de l'estudi Ramon Llull en el món del seu temps, del Pare Miquel Batllori.

Estudis

 • Ramon Llull a la Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya i Generalitat de Catalunya, 2016. [Descarrega'l]
 • ABELLA, Delfí: Geni i catalanitat de Ramon Llull. Barcelona: Rafael Dalmau, 1964.
 • ALOMAR, Antoni I.: Mossèn Antoni M. Alcover i el beat Ramon Llull. Palma: Centre d'Estudis Teológics de Mallorca, 2002.
 • ALÒS-MONER, Ramon d': Sis documents per a la història de les doctrines lulianes. Barcelona: Tip. Altés, 1919.
 • ANDREU, P.: Els Sistemes jurídics i les idees jurídiques de Ramon Llull. Palma: Moll, 1936.
 • AVINYÓ, Joan: Moderna visió del lul·lisme segons la ideologia dels neo-lul·listes hodierns. Barcelona: Impr. de la Casa P. de Caritat, 1929.
 • BADIA, Lola: La Narrativa segons Llull: relats instructius de difusió universal. Palma: Centr d'Estudis Teològics de Mallorca, 1990.
 • BADIA, Lola: Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull. Barcelona: Quaderns Crema, 1991.
 • BATLLORI, Miquel: Ramon Llull en el món del seu temps. Barcelona: Dalmau, 1960.
 • BATLLORI, Miquel: A través de la història i la cultura. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1979.
 • BATLLORI, Miquel: Vida de Ramon Llull: la vida escrita i la iconografia coetànies. Barcelona: Associació de Bibliòfils, 1982.
 • BATLLORI, Miquel: Llull. Barcelona: Nou Art Thor, 1987.
 • BATLLORI, Miquel: Ramon Llull i el Lul·lisme. València: Tres i Quatre, 1993.
 • BLOOM, Harold: Ramon Llull and the Catalan Tradition/Ramon Llull i la tradició catalana/Ramon Llull y la tradición catalana. Barcelona: Institut Ramon Llull, 2006. (Trad. D. Udina, T. Bube i D. Alou)
 • BONNER, Anthony: Ramon Llull. Palma: Ajuntament de Palma, 1987.
 • BONNER, Anthony i BADIA, Lola: Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària. Barcelona: Empúries, 1988.
 • BONNER, Anthony: L'Art i la lògica de Ramon Llull. Manual d'ús. Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2012. (Trad. Helena Lamuela).
 • CARRERAS, Joaquim: El lul·lisme. Barcelona: Selecta, 1957.
 • CARRERAS, Tomàs: L'Obra i el pensament del Beat Llull. Barcelona: Selecta, 1957.
 • COURCELLES, Dominique de: La paraula arriscada de Ramon Llull. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2012.
 • DD. AA.: Estudi de les doctrines sociologiques de Ramon Llull: apuntacions i fragments extrèts dels més antichs textes lulians originals concordats ab breus notes y comentaris den M. Obrador y Bennassar. Palma: Amengual y Muntaner, 1905.
 • DD. AA.: Ramon Llull i l'Islam: l'inici del diàleg. Barcelona: La Magrana, 2008.
 • DD. AA.: El saber i les llengües vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2012.
 • ENSENYAT, Gabriel: Treballs sobre Ramon Llull. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, 2007.
 • FALCONER, Jaume: Llull paraula - Lluc imatge: apunts per (re)fer la memòria. Palma: Universitat de le Illes Balears, 2003.
 • FIDORA, Alexander; SIERRA, Carles: Ramon Llull: From the Ars Magna to Artificial Intelligence. Barcelona: IIIA-CSIC, 2011.
 • FORT, Eufemià: La Inquisició i Ramon Llull. Barcelona: Rafael Dalmau, 1972.
 • FRIEDLEIN, Roger: El diàleg en Ramon Llull: l'expressió literària com a estratègia apologètica. Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2011. (Trad. Raül Garrigasait)
 • GALMÉS, Salvador: Vida Compendiosa del Beat Ramon Llull. Palma: Tipo-Litografia de N'Amengual i Muntaner, 1915.
 • GALMÉS, Salvador: Dinamisme de Ramon Llull. Palma: Assoc. per la Cultura de Mallorca, 1935.
 • GALMÉS, Salvador: Escrits sobre Ramon Llull. Barcelona: Abadia de Montserrat / Departament de Filologia Catalana i Lingüística General-Universitat de les Illes Balears, 1990.
 • GALMÉS, Salvador: Lul·lisme. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat/Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, 1997.
 • GASCH, Ramon: Llibre de veritats i secrets. Barcelona: Columna, 2016.
 • GAYÀ, Jordi: Ramon Llull i Mallorca. Palma: Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 1987.
 • GAYÀ, Jordi: Ramon Llull: història, pensament i llegenda. Palma: Obra Social Fundació La Caixa, 2008.
 • HAUF, Albert G.: Les veus del temps: Llull o l'estètica compromesa. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, 2002.
 • HILLGARTH, J. N. i DD. AA.: Ramon Llull i el naixement del lul·lisme. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1998.
 • LLABRÉS, Pere-Joan: Ramon Llull en el temps del Sínode. Palma: Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 1999.
 • LLINARÈS, Armand: Ramon Llull. Barcelona: Edicions 62, 1968.
 • LLINÀS, Carles: Història del pensament cristià: quaranta figures. Barcelona: Proa, 2002.
 • LLINÀS, Carles: Ars angelica: la gnoseologia de Ramon Llull. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2000.
 • LOHR, Charles: Ramon Llull: dues lectures. Barcelona: Barcanova, 1990.
 • MOLAS, Joaquim: La poesia de Ramon Llull i l'amor cortès. Palma: Maioricensis Schola Lullistica, 1955.
 • MONTOLIU, Manuel de: Ramon Llull, trobador. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1936.
 • MONTOLIU, Manuel de: Ramon Llull i Arnau de Vilanova. Barcelona: Alpha, 1958.
 • PERARNAU, Josep: Ramon Llull i la seva teologia de la Immaculada Concepció. Palma: Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 2005.
 • PLANAS, Rosa: Ramon Llull i l'alquímia. Palma: Lleonard Muntaner, 2014.
 • PIJUAN, Albert: Ramon Llull. Ara i aquí. Barcelona: Angle, 2016.
 • PRING-MILL, Robert: El microcosmos lul·lià. Palma: Moll, 1961.
 • PRING-MILL, Robert: Estudis sobre Ramon Llull. Barcelona: Curial/Abadia de Montserrat, 1991.
 • RAMIS, Guillem: Coneguem Blanquerna: resum i activitats sobre el Llibre d'Evast i Blanquerna de Ramon Llull. Palma: Moll, 2002.
 • RIQUER, Martí de: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 1, 1964.
 • RUBIÓ, Jordi: L'expressió literària en l'obra lul·liana. Barcelona: Selecta, 1957.
 • RUBIÓ, Jordi: Ramon Llull i el lul·lisme. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1985.
 • RUBIO, Josep: Les bases del pensament de Ramon Llull: els orígens de l'art lul·liana. València: Institut Universitari de Filologia Valenciana, 1997.
 • SACARÈS TABERNER, Miquela: Vivat Ars Lulliana. Ramon Llull i la seva iconografia. Palma: Consell de Mallorca, 2016.
 • SALA-MOLINS, Lluís i BAUÇÀ, Manuel: El gegantisme de la raó lul·liana. L'exemDepartament de Culturaplarisme de Ramon Llull. Palma: Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 1989.
 • SANCHO, Antoni: Introducció al Libre de Contemplació. Barcelona: Selecta, 1960.
 • SUGRANYES, Ramon: Ramon Llull a les Amèriques: Bartolomé de las Casas deixeble del Doctor mallorquí? Palma: Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 1994.
 • TORRENTS, Ricard: De Llull a Verdaguer i de Verdaguer a Llull, o, La simpoesia transcendental. Palma: Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 2003.
 • TRIAS, Sebastià: Diccionari d'escriptors lul·listes. Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2009.
 • VERDAGUER, Jacint: Perles. L'amic i l'amat. Càntics de Ramon Llull posats en vers. Barcelona: Edicions 62, 2007.
 • VILLALBA, Pere: Ramon Llull. Vida i obres. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans-Fundació Elsa Peretti, 2014.
 • YATES, F.: Assaigs sobre Ramon Llull. Barcelona: Empúries, 1985 (Trad. Daniel Vivern).