Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Obres de Ramon Llull.

"Un dels fets decisius en la història de les edicions lul·lianes esdevingué el 1896, quan un grup dels més destacat homes de la cultura mallorquina acudí a la crida de Mn. Antoni Maria Alcover. La convocatòria d'aquest gran restaurador de la llengua catalana pretenia dur a terme l'urgent necessitat d'imprimir la fins llavors gairebé inèdita producció catalana de Ramon Llull. Fruit d'aquella atrevida empresa veren la llum 21 volums d'un total de 40. Malauradament, el 1950 s'interrompé la sèrie, romanent, per tant, incompleta. Encara avui, les obres de Ramon Llull, edició original, constitueixen referència obligada per al coneixement de les obres en llengua catalana escrites per Llull. Els criteris editorials que es feren servir són encara vàlids i garanteixen la fiabilitat textual de les obres impreses. Resulta, per tant, evident l'oportunitat de facilitar l'accés a aquella edició: amb la present reproducció facsímil s'ofereix aquesta possibilitat. Malgrat el tamany total dels volums es veu reduït amb la finalitat de ésser més manejables, les mides de la caixa i colors de les cobertes es mantenen inèdits. Per això resulta una col·lecció imprescindible tant per als estudiosos com per al lector interessat en conèixer les que són, sens dubte, obres fonamentals de la llengua catalana."

(Extret de la contraportada)
 

* * *

 
  • Doctrina pueril. Libre de clerecia. (facs.)
  • Llibre de contemplació en Déu. Vol. 1-7, (facs.)
  • Blanquerna.
  • Llibre de Sancta Maria. Hores de Sancta Maria, Libre de Benedicta tu in mulieribus.
  • Arbre de Sciencia. Vol. I-III.