Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa.

Ramon Llull (1232-1316) és, per molts aspectes, una figura senyera del cristianisme i de la cultura catalana. Des de Mallorca, tot just arrabassada als musulmans, la seva passió per estendre la fe cristiana el portà tant a la més sublim contemplació com a la més agosarada recerca d'una demostració racional de la veritat religiosa, mentre recorria els principals centres del poder i de la cultura en demanda d'ajut, i escrivia centenars de llibres.
Comprendre com entenia mestre Ramon la "missió", en les circumstàncies del seu temps, és, sens dubte, la millor manera per conèixer l'arrel que alimentà el seu sistema (l'Art) i que donà sentit a la seva voluntat apassionada de donar la vida per "l'Amat". Les obres publicades en aquest volum hi poden ajudar. Aquests escrits són representatius dels diversos gèneres literaris que Ramon emprà per explicar la missió i per mostrar, d'una manera pràctica, com es podia dur a terme. En especial el Liber de fine (1305) ens fa conèixer la vastitud del projecte lul·lià, encara ara alliçonador, malgrat les seves concessions a l'esperit de l'època (la Croada), que avui no podem compartir.

(Sinopsi)

* * *

Altres publicacions:

  • Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa. Barcelona: Proa, 2002.