Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Nova Edició de les Obres de Ramon Llull.

 • Llibre de virtuts e de pecats [ed. Fernando Domínguez]. Palma: Patronat Ramon Llull, 1990 i 2008.
 • Llibre del gentil e dels tres savis [ed. Anthony Bonner]. Palma: Patronat Ramon Llull, 1993; 2a edició revisada: 2001.
 • Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra Anticrist [ed. Antoni Joan Pons i Pons, Jordi Gayà Estelrich, Gret Schib Torra i Anthony Bonner]. Palma: Patronat Ramon Llull, 1996.
 • Lògica nova [ed. Antoni Bonner]. Palma: Patronat Ramon Llull, 1998.
 • Començaments de medicina. Tractat d'astronomia [ed. Lola Badia]. Palma: Patronat Ramon Llull, 2002.
 • Començaments de filosofia [ed. Fernando Domínguez Reboiras; col. Eugènia Gisbert]. Palma: Patronat Ramon Llull, 2003.
 • Doctrina pueril [ed. Joan Santanach]. Palma: Patronat Ramon Llull, 2005.
 • Romanç d’Evast e Blaquerna [ed. Albert Soler i Joan Santanach]. Palma: Patronat Ramon Llull, 2009.
 • Llibre de l’és de Déu. Llibre de coneixença de Déu. Llibre de Déu [ed. Guillem A. Amengual]. Palma: Patronat Ramon Llull, 2010.
 • Llibre de meravelles (llibres I-VII), vol. I [ed. Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert i Montserrat Lluch]. Palma: Patronat Ramon Llull, 2011.
 • Hores de nostra dona santa Maria. Desconhort de nostra Dona [ed. Simone Sari]. Palma: Patronat Ramon Llull, 2012.
 • Llibre d’intenció [ed. Maribel Ripoll]. Palma: Patronat Ramon Llull, 2014.
 • Llibre de meravelles (llibres VIII-X), vol. II [ed. Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot i Montserrat Lluch]. Palma: Patronat Ramon Llull, 2015.