Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del llibre Arbre de filosofia d'amor.

Arbre de filosofia d'amor.

Text al·legòric sobre l’amor místic escrit per Ramon Llull a París l’any 1298; el contingut del llibre, paral·lel al de l’Art amativa, s’estructura sobre la metàfora arbòria que el beat va usar en altres obres.

(Sinopsi)
 

* * *
 

Altres publicacions:

  • Obras de Ramon Llull. Palma: J. Rosselló, 1901.
  • obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957-60.
  • Arbre de filosofia d'amor. Barcelona: Barcino, 1980.
  • Antologia filosòfica. Barcelona: Laia, 1984. [Fragment]
  • Lola Badia, Literatura catalana medieval. Selecció de textos. Barcelona: Empúries, 1985.
  • Pàgines pedagògiques. Barcelona: Eumo, 1992. [Fragment]
  • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]


  •