Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del llibre El fantàstic. La ciutat del món.

Llibre de la ciutat del món.

El Llibre de la ciutat del món és una obra de Ramon Llull caracteritzada perquè en ella l'autor es presenta com el protagonista de la trama. Aquesta és la raó per la qual l'obra és una de les que forma part del conjunt de materials autobiográfics sobre Llull, està inclosa en els dos episodis biográfics documentats, el viatge que realitzà de París a Viena del Delfinado (Vienne), per assistir (a 79 anys) al Concili ecumènic de l'Església Catòlica celebrat a Vienne (Francia) el 1311, conegut com a Concili de Viena; i el acomiat, en maig del 1314, de la ciutat de Messina abans d'anar, a 82 anys, a Tunis per romandre allí durant un temps.

(Sinopsi)
 

* * *
 

Altres publicacions:

  • Lectura del "Liber de civitate mundi" de Ramon Llull. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1992.