Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Llibre de consolació d'ermità.

Altres publicacions:

  • Libre de consolació d'emità. Barcelona: Estudis Franciscans, 1935.
  • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]
  • Dins de Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Palma: Patronat Ramon Llull, 13 vols., 1990-2015.