Autors i Autores

Marià Manent
1898-1988

Recull de poemes de Marià Manent, traduïts al castellà. Edició de l'any 1999.

Al castellà

  • Antología de poetas catalanes contemporáneos. Madrid: Rialp, 1952. (Trad. Paulina Crusat) [Antologia col·leciva]
  • Poetas catalanes contemporáneos. Barcelona: Seix Barral, 1968. (Trad.José A. Goytisolo) [Antologia col·lectiva]
  • Voces que te han cantado. Barcelona: Juventud, 1970. (Trad. Pulina Crusat) [Antologia col·lectiva]
  • Dietario disperso. [Dietari dispers. (1918 - 1984)]. Madrid: Trieste, 1985. (Trad. José Muñoz Millanes)
  • Las acacias salvajes. Barcelona: El Mall, 1986. (Trad. José A. Goytisolo) [Edició bilingüe]
  • Poesía catalana contemporánea de Marià Manent. Madrid: Pre-textos, 1999. (Edició de J. Subirana)