Autors i Autores

Marià Manent
1898-1988

Pòrtic

Marià Manent (Barcelona, 1898-1988). Poeta, traductor, crític literari i narrador.

Format en el noucentisme, deriva la seva poesia cap al simbolisme i la "poesia pura", publicada en cinc llibres entre 1918 i 1986 i recollida l'any 1989 a Poesia Completa. Cal remarcar les traduccions (sobretot de lírica anglesa: Yeats, Thomas, Blake...), i les versions i interpretacions de poesia xinesa. Té especial interès el seu dietari, redactat entre 1918 i 1981, amb el conegut fragment El vel de maia (1975), corresponent al període de la guerra civil espanyola, premi Josep Pla el 1974. Les seves crítiques d'art i literàries estan recollides en els volums Notícies d'art (1981) i Rellegint (1987). El 1985 és distingit amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. A finals de 1999, deu anys després de la seva mort, es publica el primer volum de l'Obra completa, amb l'edició íntegra del seu dietari.Pàgina actualitzada per Josep Miàs per a l'AELC.
Documentació: Jordi Ferrer Frigola.
Fotografies: © arxiu familiar.