Autors i Autores

Marià Manent
1898-1988

Articles (Sel⋅lecció)

  • ROIG, Montserrat: "Marià Manent en un contrapunt", Serra d'Or. (Barcelona), núm 187, abril de 1975.
  • DD. AA.: "Homenatge a Marià Manent", Delta, revista de literatura. (Barcelona), Publicacions de la UB, Núm. 4, 1979.
  • DD. AA.: "Marià Manent", Quaderns del finestral. (Barcelona), Publicacions de la UB, Núm. 4, 1989.