Autors i Autores

Marià Manent
1898-1988

Estudis

  • ABRAMS, D. Sam: Marià Manent: (1898 - 1998). Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1998.
  • BATALLA, M.: Bibliografia de Marià Manent. Barcelona: PAM, 1993.
  • BOU, Enric: Història de la literatura catalana. Capítols: La poesia noucentista i La poesia postsimbolista. Barcelona: Ariel, vol. IX, 1987.
  • BOU, Enric: Poesia i sistema. La revolució simbolista a Catalunya. Barcelona: Empúries, 1989.
  • MANENT, Albert: Marià Manent. Biografia íntima i literària. Barcelona: Planeta, 1995.
  • ROSER, Montserrat: El llegat anglès de Marià Manent. Barcelona: PAM/Curial, 1998.
  • TOMASA, Eudald: Aproximació a l'obra crítica de Marià Manent. Barcelona: Els Marges, 1993.