Autors i Autores

Marià Manent
1898-1988

Edició de l'any 2000.

Obres completes de Marià Manent.

Edició de D. Sam Abrams.

"L'objectiu del present volum és produir un reading text o text base dels dietaris de Marià Manent. No es tracta, doncs, d'una edició crítica, ni d'una edició anotada, sinó de posar a l'abast de tots els lectors, per primera vegada, un text seguit, fiable i llegidor d'una de les grans creacions en prosa de la literatura catalana contemporània.

Hem fusionat cronològicament els tres volums parcials de dietari publicats per l'autor en vida: A flor d'oblit (1968), El vel de Maia (1975) i L'aroma d'arç (1982). Hem suprimit Montseny: Zodíac d'un paisatge (1948), perquè totes les anotacions incloses en aquella selecció es van recollir, íntegres, a El vel de Maia.

Hem distribuit el text en tres parts, que corresponen a tres èpoques de la vida de Manent: els anys de joventut entre Premià de Dalt i Barcelona (1918-1933), els anys del tràgic interludi de la Guerra Civil entre Viladrau i Barcelona (1937-1939) i els anys de maduresa i vellesa entre l'Aleixar i Barcelona (1940-1981)."

(D. Sam Abrams: Obres completes de Marià Manent).