Autors i Autores

Joan Margarit
1938-2021

Coberta del llibre Aguafuertes.
Coberta del llibre Antología personal.
Coberta de l'antologia Nuevos cien poemas.

Al castellà

 • Crónica. Barcelona: Barral Editores - Ocnos, 1975.
 • Luz de lluvia [edició bilingüe]. Barcelona: Península - Poética, 1986.
 • Edad Roja [edició blingüe]. Granada: Diputación de Granada, 1995. (Trad. Antonio Jiménez Millán)
 • Cien poemas. Granada: Comares, 1997. (Trad. de l'autor; pròleg de José Agustín Goytisolo)
 • Aguafuertes [Aiguaforts] [edició bilingüe]. Sevilla: Renacimiento, 1998. (Trad. de l'autor)
 • Estación de Francia [Estació de França [edició bilingüe]. Madrid: Hiperion, 1999; 2006 (3a ed.). (Trad. de l'autor)
 • Poesía amorosa completa [Poesia amorosa completa]. Madrid: Hiperión, 2001.
 • Los motivos del lobo. Lucena: Aj. de Lucena, 2002; 2008. (Trad. de l'autor)
 • Joana [Joana] [edició bilingüe]. Madrid: Hiperion, 2002. (Trad. de l'autor)
 • El primer frio, poesía 1975 - 1995 [edició bilingüe]. Madrid: Visor, 2004. (Trad. de l'autor)
 • Cálculo de estructuras [edició bilingüe]. Madrid: Visor, 2005. (Trad. de l'autor)
 • Arquitecturas de la memoria [cur. José Luís Morante]. Madrid: Cátedra, 2006. (Trad. de l'autor)
 • Antología personal. Madrid: Visor, 2008. (Trad. de l'autor; llibre + CD amb la veu de l'autor recitant els seus poemes en català)
 • Misteriosamente feliz. Madrid: Visor, 2009. (Trad. de l'autor)
 • Nuevas cartas a un joven poeta [Noves cartes a un jove poeta]. Barcelona: Barril & Barral, 2009. (Trad. de l'autor)
 • Llegas tarde a tu tiempo: poesía, 1999-2002. Madrid: Visor, 2010. (Trad. de l'autor)
 • No estaba lejos, no era difícil. Madrid: Visor, 2011. (Trad. de l'autor)
 • Intemperie. Madrid: Ediciones Rilke, 2010. (Ed. bilingüe, trad. de l'autor)
 • Poética y Poesía. Madrid: Fundación Juan March, 2010. (Trad. de l'autor)
 • Se pierde la señal. Madrid: Visor, 2013. (Trad. de l'autor)
 • Nuevos cien poemas. Granada: Comares, 2014. (Ed. bilingüe, trad. de l'autor)
 • Amar es dónde. Madrid: Visor, 2015. (Trad. de l'autor)
 • Todos los poemas. Barcelona: Austral, 2015. (Trad. de l'autor)