Autors i Autores

Jordi Martín Lloret

Trenta-tres nits amb Baudelaire

Jordi Martín Lloret, que ja va traduir Quaranta nits amb Montaigne, ha traduït també Trenta-tres nits amb Baudelaire, amb la mateixa agilitat i claredat. En aquesta edició ha preferit traduir ell mateix tots els versos de Les flors del mal reproduïts en el llibre, en comptes d'aprofitar la traducció de Jordi Llovet. La veritat és que la versió dels versos de Baudelaire de Jordi Martín resulta més ajustada a l'original i més hàbil que no la de Llovet.

(Enric Iborra. "Trenta-tres nits amb Baudelaire", La serp blanca. Notes de lectura i altres històries d'Enric Iborra, 20 d'octubre del 2015)