Autors i Autores

Bernat Metge
1340/46-1413

Llibre de Fortuna e Prudència.

Escrita en vers, es tracta d'una composició de 1.194 octosíl·labs apariats, escrita en primera persona, sense que això comporti una identificació total entre l'autor i el protagonista. Bernat Metge se situa en un món fantàstic i al·legòric que li serveix d'escenari per poder plantejar problemes de caire filosòfic i especulatiu.