Autors i Autores

Marian Vayreda
1853-1903

Articles (selecció)

 • AGUILAR, Marc: "El regeneracionisme de Marià Vayreda", Serra d'Or (Barcelona), núm. 405, setembre del 1993, p. 47-48.
 • CALDERER, Lluís: "Introducció. Cinc contes de Marià Vayreda", dins L'afusellat i altres contes. Barcelona: Angle, 2004, p. 11-52.
 • CAMPS, Josep: "Estudi introductori", dins La muntanya. Antologia de textos. Barcelona: Edicions 62, 1992.
 • CARRÉ, Antònia: "La punyalada o tots els sants tenen vuitada", Avui Cultura (Barcelona), 11 de març del 2004.
 • COMAS, Eva: "Una lliçó moral", El País. Quadern (Barcelona), núm. 1101, 20 de gener del 2005.
 • McGOVERN, Timothy: "The Late Realist Novel and Art-Horror: Marià Vayreda's La punyalada and the Question of Genre", Catalan Review (Barcelona), vol. 15, núm. 2, 2001, p. 115-136.
 • MESEGUER, Lluís: "Metàfora i fraseologia en el discurs costumista: Santiago Rusiñol i Marià Vayreda", Caplletra (València), núm. 18, abril del 1995, p. 133-165.
 • MIRACLE, Josep: "Pròleg", dins Obres completes. Barcelona: Selecta, 1984 p. 9-16.
 • PLA, Ramon: "Edició definitiva de La punyalada", Avui Cultura (Barcelona), 13 de gener del 2005.
 • PRATS, David: "Problemes textuals a les Obres completes de Marià Vayreda", Revista de Girona, núm. 164, maig-juny del 1994, p. 45-47.
 • PUIG PARNAU, Maria: "Amb Gore-Tex, sense paraules i seguint marques de colors", Revista de Girona, núm. 289, p. 81-83.
 • RAFART, Susanna: "Estampes diverses", Avui Cultura (Barcelona), 11 de març del 2004.
 • SERÉS, Francesc: "Records de totes les guerres", L'Avenç (Barcelona), núm. 286, desembre del 2003, p. 66-68.
 • SERÉS, Francesc: "Amunt, amunt, a la muntanya!", El País. Quadern (Barcelona), núm. 1071, 20 de maig del 2004.
 • SERRAHIMA, Maurici: "Marian Vayreda (1853-1903)", dins Dotze Mestres. Barcelona: Destino, 1972, p. 89-121.
 • SERRAHIMA, Maurici: "Marian Vayreda", dins La novel·la històrica en la literatura catalana. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1996.
 • TAYADELLA, Antònia: "La novel·la realista", dins Història de la Literatura Catalana. Barcelona: Ariel, vol. 7, 1986, p. 531-538.
 • TAYADELLA, Antònia: "La punyalada de Marià Vayreda: l'enrevessada història d'un text i la seva edició", dins La punyalada. Barcelona: Proa, 2004.
 • TRIADÚ, Joan: "Pròleg", dins Records de la darrera carlinada. Barcelona: Selecta, 1982.