Autors i Autores

Marian Vayreda
1853-1903

Coberta de la primera edició de Records de la darrera carlinada.
Coberta de la primera edició de La punyalada.
Coberta de l'edició de les Obres completes, ordenades i revisades per J. Miracle.

Obra

Narrativa

Novel·la

Narrativa breu

Obres completes

Altres

Estudis sobre l'autor/autora