Autors i Autores

Marian Vayreda
1853-1903

Edició d'Edicions 62 i "La Caixa", de l'any 1980, dins la col·leccó "Les millors obres de la literatura catalana".
Edició de Proa de l'any 2004.

La punyalada.

Altres edicions
 • La punyalada: novel·la muntanyenca. Barcelona: Editorial Catalana, 1921.
 • La punyalada. Barcelona: Selecta, 1947.
 • La punyalada. Barcelona: Selecta, 1974. [Pròleg de J. Franquesa].
 • La punyalada. Barcelona: Edicions 62-La Caixa, 1980.
 • La punyalada. Barcelona: Planeta, 1988.
 • La punyalada. Barcelona: Barcanova, 1993. [A cura de Jaume Vila].
 • La punyalada. Barcelona: Proa, 2004. [A cura d'Antònia Tayadella].


 • * * *

  "La punyalada preludia pels seus plantejaments el modernisme, i és una novel·la de gran força i crueltat on l'autor ha posat, com diu Serrahima, 'una càrrega de pertorbacions psíquiques que –fora d'algun text contemporani de Víctor Català i encara– representaven una actitud nova en el país'."

  (Extret de la contraportada de Barcelona: Edicions 62, 1980)

  * * *

  "La punyalada, de Marià Vayreda, és una de les novel·les fonamentals de la literatura catalana. Va aparèixer en fascicles al llarg de l'any 1903 i fou publicada en volum independent el 1904, de manera pòstuma. Atès que l'autor no va poder-ne controlar l'edició i que, en successives reedicions, hi van intervenir editors de criteris lingüístics diferents, el text que s'ha llegit durant un segle presentava nombroses errades i diversos problemes d'edició. La doctora Antònia Tayadella, de la Universitat de Barcelona, ha estudiat a fons els manuscrits de la novel·la i n'ha preparat un text que es pot considerar, per primer cop, definitiu. […]

  La punyalada ens mena a la destrucció de l'individu en el marc històric del bandolerisme que va seguir les guerres carlines. El narrador hi conjuga un magnífic desplegament de recursos narratius i un acolorit i precís sentit de la llengua. En l'ànima de la novel·la hi viuen el seu particular triangle d'amor i de mort tres personatges inoblidables: Albert Bardals, Ivo i Coralí."

  (Extret de la contraportada de Barcelona: Proa, 2004)