Autors i Autores

Antoni Pous
1932-1976

Coberta del llibre El Nou bon sempre seguit del Desconhort a Jaume d'Urgell.
Coberta del llibre Antologia de la poesia igualadina.

Obra

Poesia

  • El nou bon sempre seguit del desconhort a Jaume d'Urgell. Terrassa: Impremta Rimeba, 1974.
  • Estudiants de Vic, 1951. [amb diversos autors]. Vic: Publicacions del Patronat d'Estudis Osonencs, 2002.
  • Poemes dispersos

Traduccions realitzades per l'autor/a

  • SCHILLEBEECKX, E.H.: Jesucrist, sagrament entre Déu i l'home [traducció de Pere Llorens, pseudònim d'Antoni Pous i Ricard Torrents]. Barcelona: Edicions 62, 1965; Barcelona: Nova Terra, 1984.
  • CELAN, Paul: Traduccions de Paul Celan [vint-i-tres poemes de Celan traduïts per Antoni Pous]. Barcelona: Lumen, 1976.
  • BENJAMIN, Walter: Art i literatura [tria de textos, traducció i introducció d'Antoni Pous]. Vic: Eumo, 1984.

Altres

  • Articles [selecció]
  • Antologia de la poesia igualadina. [tira, prefaci i apèndix a cura d'Antoni Pous] Igualada: Centre d'Estudis Comarcals, 1963.
  • Katalanische Lyrik im zwanzigsten Jahrhundert. [amb Johannes Hösle]. Mainz: Hase & Koehler, 1970.

Estudis sobre l'autor/autora