Autors i Autores

Ramon Guillem

Selecció d'estudis i articles sobre la seva obra

 • ALAPONT, Pasqual: "El bell miratge", El Temps (València), núm. 174, 19 d'octubre de 1987.
 • ALONSO, Manel: "Que els déus ens perdonen", El poble de la Marina, febrer 1991.
 • ALONSO, Manel: "Contes per a tot l'any", Levante (València), 18 de juliol de 1997.
 • ALONSO, Manel: "Ressol de llum i aigua", Levante. Posdata (València), 26 de novembre de 1999, p. VI.
 • ALONSO, Manel: "Ars amatoria", Levante. Posdata (València), 21 de gener de 2005.
 • ALONSO, Manel: "La set del poeta", Diari Gran del Sobiranisme, 3 de juliol de 2014.
 • ALONSO, Vicent: "Una lectura de D'on gran desig s'engendra", dins GUILLEM, R.: D'on gran desig s'engendra. València: Federació d'Entitats Culturals del País Valencià, El Cingle, 1985, p. 81-83.
 • ALONSO, Vicent: "Tres poetes: Teresa Pascual, Ramon Guillem i David Castillo", Caràcters (València), núm. 21, octubre, 2002, p. 25-26.
 • ALPERA, Lluís: "Dietari", Información (Alacant), 24 de setembre de 1992.
 • ALPERA, Lluís: "La cambra insomne", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 67, octubre 1992.
 • ALPERA, Lluís: "Confessió i anàlisi introspectiva", Levante. Posdata (València), desembre 2002.
 • ALPERA, Lluís: "Un dietari de Ramon Guillem. Notes i reflexions", Levante. Posdata (València), 15 de febrer de 2008, p. 4.
 • ALZAMORA, Sebastià: "Menys és més", Avui. Cultura (Barcelona), 18 de novembre de 1999, p. XVI.
 • ARNAU, Màxim: "Un grapat de polsim màgic", Notícies, núm. 18, gener 1988, p. 10.
 • B. M.: "Contes i contes", Revista del Centre de Lectura de Reus, núm. 38, novembre 1997, p. 13.
 • BALAGUER, Enric: "La imperiosa necessitat d'escriure", Información. Arte y letras (Alacant), 27 de març de 2008, p. 5.
 • BERENGUER, Vicent: "Prosa de poeta", Daina, núm. 10, juny 1992.
 • BRULL, Ivan: "Anar més lluny", Levante. Posdata (València), núm. 868, 14 de novembre de 20014, p. 5.
 • CALAFAT, Francesc: "La poesia de Ramon Guillem", Caràcters (València), núm. 7, abril 1999, p. 12.
 • CALAFAT, Francesc: "Fèrtil ferida lluminosa", El País. Quadern (València), núm. 514, 13 de maig de 2010, p. 3.
 • CALAFAT, Francesc: "D'Anglaterra a Melbourne", El País. Quadern (València), 28 de setembre de 2006, p. 53.
 • CAPILLA, Juli: "Salveu-me els ulls… i les paraules", Levante. Posdata (València), 13 de maig de 2005, p. 5.
 • CASTILLO, David: "Els desitjos de Ramon Guillem", El Temps (València), núm. 187, 16 de novembre de 1987.
 • CÒNSUL, Isidor: "Terra d'aigua", Serra d'Or (Barcelona), núm. 49, gener 1994.
 • CORT, Aleix: "Confidencialitat i vitalisme", Avui (Barcelona), 9 de març de 1991.
 • DE DIEGO, Rosa: "Dimensions desconegudes", Avui (Barcelona), 19 de juny de 1997.
 • DUARTE I MONTSERRAT, Carles: "La casa del desig", Diari de Girona, 27 de març de 2022.
 • ESCRIVÀ, Maria Josep: "Ja no crec en els mots", Caràcters (València), núm. 33, octubre de 2005, p. 19.
 • FALGUERA, Enric: "Final de trajecte", Caràcters (València), núm. 53, octubre de 2010.
 • FERRER, Antoni: "Ramon Guillem: l'ofici seductor de la paraula poètica", Saó, núm. 139, març 1991.
 • FERRER, Antoni: "Com un moixó entre dos hiverns", Saó (València), núm. 164, juny 1993.
 • FERRER, Antoni: "Poesia de la pregunta última", Saó (València), núm. 225, gener 1999, p. 46.
 • FERRER, Ricard: "Sentits i sentiments", Caràcters (València), núm. 31, abril de 2005, p. 16.
 • FRECHINA, Josep Vicent: "Poesia en temps incerts", Lletres Valencianes (València), hivern 2002, núm. 6, p. 70-71.
 • GARCIA GRAU, Manel: "La culminació del desig", Avui. Cultura (Barcelona), 18 de novembre de 1999, Cultura, p. XVI.
 • GARCIA GRAU, Manel: "Poetes valencians de la generació dels vuitanta", Escola catalana (Barcelona), gener 2004.
 • GARCIA GRAU, Manel: "Els plats exquisits dels sentits", Avui. Cultura (Barcelona), 3 de febrer de 2005, p. 11.
 • GARCIA GRAU, Manel: "Ombra entre les ombres", Avui. Cultura (Barcelona), 17 de maig de 2006, p. 11.
 • GRADOLÍ, Mariló: "Connexió entre poesia i pintura a través del mar", Levante (València), 2 de gener de 2004, p. 40.
 • HERNÀNDEZ, Pau Joan: "El calaix depén del sastre", Diari de Barcelona, 12 de juny de 1992.
 • IBORRA, Josep: "Poesia ininterrompuda", Saó, núm. 43, febrer de 2008, p. 43.
 • JANER, Maria de la Pau: "Relectures. Una nova visita a L'hivern remot de Ramon Guillem", Avui (Barcelona).
 • JULIÀ, Lluïsa: "Ramon Guillem, Maregassa", Serra d'Or (Barcelona), núm. 530, febrer de 2004, p. 73.
 • LLAVINA, Jordi: "L'ull i la pintura", Avui. Cultura (Barcelona), 10 d'octubre de 2002, p. XIV.
 • LLORCA, Vicenç: "Les ombres seduïdes", Serra d'Or (Barcelona), núm. 377, maig 1991.
 • LLAVINA, Jordi: "Abans de l'abisme", Avui. Cultura (Barcelona), 17 de juny de 2010, p. 12-13.
 • LLORCA, Vicenç: "En La cambra insomne ", Leer (Barcelona), núm. 54, juliol, 1992.
 • LLORCA, Vicenç: "La cambra insome", Serra d'Or (Barcelona), juny 1992, núm. 390.
 • LLORCA, Vicenç: "Terra d'aigua", Serra d'Or (Barcelona), núm. 403-404, juliol-agost 1993.
 • LLORCA, Vicenç: "Ramon Guillem. Abisme i ocell", Serra d'Or (Barcelona), núm. 611, novembre de 2010, p. 68-69.
 • LLORCA, Vicenç: "Celebració de la mirada", Serra d'Or, núm. 549, setembre de 2005, p. 65-66.
 • LLORCA, Vicenç: "Ramon Guillem: Com l'angèlica", Lletres, abril/maig 2008, p. 26.
 • MARTÍ, Antoni: "Una escriptura envers els paisatges de l'ésser", Daina, núm. 11-12, hivern 1993/94.
 • MARTÍNEZ, Isidre: "Flora i fauna de l'oblit", Daina, núm. 8, maig 1991.
 • MIRABETE, Ricard: "Abisme i ocell", Benzina (Barcelona), núm. 48, 2010, p. 47.
 • MOMPÓ, Francesc: "Ramon Guillem canta a la vida i la mort en Abisme i ocell", Levante-emv (València), 29 d'octubre de 2011.
 • MOMPÓ, Francesc: "Tan àvids de viure…", Levante-emv (València), 13 de setembre de 2014, p. 28.
 • OLEAQUE, Joan M.: "La poderosa maregassa de Ramon Guillem", El Temps (València), 18-24 de febrer de 2003, p. 96.
 • PENYA, Vicent.: "Una poderosa veu", Divendres de poesia 2003, Fundació Municipal de Cultura, Sagunt, 2003, p. XXXI-XXXV.
 • PÉREZ, Xàvier: "Instantànies i símbols per evocar l'enigma de la subjectivitat", Avui. Cultura (Barcelona), 13 de juny de 1993, p. 30.
 • PORCAR, Josep: "El càntir verd. Lectura de La set intacta, de Ramon Guillem", Reduccions (Vic), núm. 107, juny de 2016, p. 147-155.
 • RAMON RAGA, Ramon: "Una lectura de Les ombres seduïdes de Ramon Guillem", Reduccions (Vic), núm. 52, desembre 1991, p. 83-89.
 • RAMON RAGA, Ramon: "L'autèntic vi dels déus", Levante. Posdata (València), 6 de novembre de 1998, p. V.
 • RODA, Lluís: "Desig que sempre mor", Avui. Cultura (Barcelona), 4 de febrer de 1999, p. XIV.
 • RODRIGO, Francesc: "Pels camins de la seducció", Dise (València), núm. 29, gener 1992, p. 34.
 • RODRÍGUEZ-CASTELLÓ, Manel: "La llum, la certesa", Lletres valencianes, estiu 2015, p. 52-53.
 • ROIG, Josep Lluís: "Veus? Tots aquests ja estan morts", Lletres valencianes, núm. 28, 2010.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "L'hivern remot, de Ramon Guillem", El Mirall (Palma), juny 1988, p. 41.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Les ombres seduïdes", El Mirall (Palma), juny-juliol 1991, p. 45.
 • SAN ABDON, Josep Manuel: "La cambra insomne", Passadís (Benicarló), núm. 7-8, tardor-hivern 1993, p. 69-71.
 • SAN ABDON, Josep Manuel: "Terra d'aigua", Passadís (Benicarló), núm. 11-12, tardor-hivern 1994, p. 115-117.
 • SAN ABDON, Josep Manuel: "Poesia front la mort", La Veu de Benicarló, 14 de gener de 2000, p. 10.
 • SAN ABDON, Josep Manuel: "Absència d'amor, absència de sentit", La Veu de Benicarló, 2003, p. 11.
 • SAN ABDÓN, Josep Manuel: "El desig de la mirada", Saó, núm. 299, octubre 2005, p. 30.
 • SAN ABDÓN, Josep Manuel: "La set que mai no es calma", La Veu de Benicarló, núm. 957, 31 d'octubre de 2014, p. 15.
 • SANÇ, Enric: "La set intacta", La Veu del País Valencià, 4 de novembre de 2014.
 • SERRA, Antoni: "Ramon Guillem”, Última Hora (Palma), 9 de desembre de 2007.
 • SIMBOR, Vicent i CARBÓ, Ferran: Literatura actual al País Valencià (1973-1992). València-Barcelona: Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions Abadia Montserrat, 1993, p. 81-82.
 • SIMÓ, Isabel-Clara: "Ramon Guillem", Avui, 13 de gener de 2008, p. 29.
 • SORIA, Enric: "D'on gran desig s'engendra", La Riba, núm. 11, octubre 1986, p. II.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "Ramon Guillem o la litúrgia del somni", Papers, núm. 15, abril 1986.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "Quan la seducció cerca les ombres", El Temps (València), núm. 347, 11 de febrer de 1991.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "El camí de seducció de la poesia", Avui, 28 de desembre de 1991.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "La intimitat de la creació", El Temps (València), núm. 407, 6 d'abril de 1992, p. 91.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "La literatura seduïda", Papers, novembre 1991, p. 21-23.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "El temps que esmola les paraules", dins GUILLEM, R.: Terra d'aigua. Barcelona: Edicions 62, 1993, p. 5-10.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "Un recull de contes modèlic", El Temps (València), núm. 686, 11 d'agost de 1997, p. 71.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "Pons, Guillem, Llorca... poetes per al nou segle", El Temps (València), núm. 690, 8 de setembre de 1997, p. 72-73.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "Les realitats del poeta", El Temps (València), núm. 748, 19 d'octubre de 1998, p. 69.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "L'extraordinari de cada dia", El Temps (València), 23-29 de novembre 1999, p. 69.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "El poder de seducció", Avui. Cultura (Barcelona), 4 de gener de 2006, p. 13.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "Ramon Guillem: Com l'angèlica", Serra d'Or (Barcelona), núm. 579, març de 2008, p. 62-63.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "La set intacta", Serra d'Or (Barcelona), núm. 664, abril de 2015, p. 88-89.
 • USÓ, Vicent: "Una intriga de caràcter poètic", El Periódico Mediterráneo (Castelló), 7 de maig de 2006.

  Selecció d'entrevistes
 • ALFONSO NOGUERÓN, Lola: "Ramon Guillem, Director de la biblioteca de Catarroja, membre del COBDV i escriptor rep el Porrot d'Honor de les Lletres Valencianes per la seua trajectòria", Símile (València), núm. 18, desembre 2012, p. 4-10.
 • ALIAGA, Xavier: "El compromís amb l'art és escriure tan bé com se sàpia", El País. Quadern (València), 3 d'abril de 2008, p. 3.
 • ALIAGA, Xavier: "Em costa creure que algú cultive la poesia o l'art sense el desassossec", El Temps (València), 5 d'agost de 2014, p. 55.
 • ALONSO, Manel: "La poesia valenciana actual viu uns moments d'esplendor", El Periòdic de l'Horta (València), juliol 1994, p. 25.
 • BONADA, Lluís: "No crec gaire en les generacions poètiques", El Temps (València), núm. 467, 31 de maig de 1993.
 • BONADA, Lluís: "He fet prosa per obrir finestres, eixir fora de mi", El Temps (València), núm. 691, 15 de setembre de 1997, p. 72.
 • BOSCÀ, Vicent: "Si la poesía fuera un arma hubiéramos logrado que las tropas se fueran de Iraq", Levante-emv (València), 11 de novembre de 2004, p. 26.
 • CLIJ: "Premio Samaruc", CLIJ .Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (Barcelona), núm. 137, abril 2001, p. 66-67.
 • GÓMEZ, Antoni: "Tenim bons escriptors però pocs lectors", Levante-emv. Posdata (València), 21 de gener de 2011, p. 5.
 • GRADOLÍ, Mariló: "En la antología traducida al chino miro mis poemas y no los reconozco", Levante (València), 1 de febrer de 2001, p. 36.
 • HERNÀNDEZ I XULVI, Albert: "En la creació literària sóc una mica obsessiu", Cartelera Túria (València), núm. 2730, 27 de maig / 2 de juny de 2016, p. 79-80.
 • MARTINEZ, Francesc: "La generació del 27 és un muntatge", Levante. Posdata (València), núm. 35, 15 d'octubre de 1993, p. 7.
 • ORTS, E.: "Ramon Guillem", El Punt (València), del 24 al 30 d'abril de 2005, p. 7-9.
 • PONS, Ponç: "De l'amor que mou el sol i aquests poemes", Es Diari (Menorca), 20 de febrer de 2022.
 • RAGA I SAUCO, David: "Ramon Guillem. Perfil d'un poeta", Diàfora, núm. 2, tardor 1996, p. 4-7.
 • RAMON, Ramon: "Ramon Guillem: Premi Ausiàs March", El Butlletí, núm. 60, gener-març 1993, p. 21-22.
 • SAN ABDÓN, Josep Manuel: "Entrevista a Ramon Guillem", La Veu de Benicarló, núm. 959, 14 de novembre de 2014, p. 15.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "Ramon Guillem: Premi Ciutat d'Elx", El Temps (València), 2 de juliol de 1990.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "La literatura no interessa ningú, el que hi compta és la novetat", Diari de Barcelona, 28 de febrer de 1992.
 • VALERO TORTAJADA, Cristina: "Escric per a captar la bellesa i jugar a fer-la eterna", Papers de l'Horta (València), núm. 23, segon semestre de 2005.