Autors i Autores

Ramon Guillem

Una nit entre les nits.

A causa de l'atzar, el protagonista d'aquesta novel·la descobreix l'existència d'un escriptor de principis del segle XX absolutament desconegut. Aquest escriu amb un alt nivell literari i en un català correctíssim. L'estupor és més gran quan es troba una gran similitud entre els poemes inèdits d'aquest home, Josep Pujalt, i l'obra d'un dels més grans poetes de la història: Pablo Neruda. A mesura que avança en la investigació d'aquest personatge més troballes el faran dubtar fins a límits impensables: com coneixia Pujalt i Martí l'obra de Neruda si aquesta s'escrivia al mateix temps? És probable, fins i tot, que Neruda plagiara aquest poeta desconegut? Qui va copiar a qui?