Autors i Autores

Montserrat Roig
1946-1991

Coberta del llibre Zeit der Kirschen.

A l'alemany

  • Zeit der Kirschen [El temps de les cireres]. Moos & Baden-Baden: Elster, 1991.
  • Die Violette Stunde [L'hora violeta]. Moos & Baden-Baden: Elster, 1992.