Autors i Autores

Montserrat Roig
1946-1991

Coberta del llibre On Our Own Behalf.

A l'anglès

  • The Everyday Opera (Selections) [fragments de L'òpera quotidiana], dins Catherin McNerney (ed.): On Our Own Behalf. Women's Tales from Catalonia. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 1988, p. 207-234. (Trad. J. M. Sobrer).
  • The Song of Youth [El cant de la joventut]. Londres: Fum d'Estampa, 2021 (Trad. Tiago Miller).
  • The Time of Cherries [El temps de les cireres]. Londres: Daunt Books Publishing, 2024. (Trad.Julia Sanches)
  • Goodbye, Ramona [Ramona, adéu]. Londres: Fum d'Estampa, 2022. (Trad. María Cristina Hall i Megan Berkobien)