Autors i Autores

Montserrat Roig
1946-1991

Rafael Vidiella, l'aventura de la revolució.

"Aquest llibre no és més que un primer apunt sobre una biografia de Rafael Vidiella. Els editors han cregut que era molt necessari que sortís ara, en fer 40 anys de la fundació del PSUC, perquè les noves generacions coneguessin qui havia estat aquest home de cor, el conseller de la Generalitat que començà essent anarquista, que fundà el PSUC i que ha dedicat la seva llarga vida per a un món millor. En realitat, aquestes pàgines són un llarg diàleg que vam sostenir uns dies de molta xafogor durant el meu segon viatge a Budapest, l'estiu de 1974. He tret les meves preguntes i he transformat el diàleg en monòleg. Així quedava el que diu en Vidiella, més fidel al seu estil col·loquial. Intercalades amb les seves paraules, hi ha les cartes que en Vidiella m'ha anat enviant al llarg de quatre anys de llunyanes però intenses relacions."

(Montserrat Roig: pròleg del llibre Rafael Vidiella, l'aventura de la revolució)