Autors i Autores

Jordi Solé i Camardons

Iniciació a la Sociolingüística

Aquest obra és concebuda i presentada com un manual breu i condensat d'introducció a la sociolingüística, i reflecteix la voluntat de l'autor de posar a l'abast de tothom tant els aspectes més generals relacionats amb aquesta disciplina com els conceptes més especialitzats. Tampoc no hi defuig la revisió crítica d'alguns d'aquests conceptes. Per aquest motiu, al llarg de tota l'obra es manté el to discursiu que oscil·la entre una reflexió -a vegades provocadora- pròpia de l'assaig i una intenció pedagògica i divulgadora. Aquesta voluntat de divulgació es manifesta amb una presentació simplificada dels conceptes que s'hi exposen i amb l'ús d'un llenguatge que tendeix a evitar els tecnicismes excessius. El contingut s'estructura en vuit capítols diferents: 1. Llengua, comunicació i societat, 2. Lingüística i ús social de la llengua, 3. La sociolingüística, 4. Conceptes fonamentals i marc conceptual de la sociolingüística, 5. Varietat i registres de la llengua, 6. Sociologia del llenguatge, 7. Mecanismes psicosocials dels parlants, 8. Contacte i conflicte lingüístic.

(Lídia Pons. Escola Catalana, gener 1993)