Autors i Autores

Jordi Solé i Camardons

Text i context. Lectures des de la sociolingüística

Magnífic estudi de sociolingüística històrica que té com a mèrit principal divulgar el pensament que sobre el nostre idioma, el seu ús i el seu prestigi tenien els més importants autors catalans, de diversos gèneres literaris [...] té el mèrit d'interessar el públic profà preocupat pels afers relacionats amb l'idioma, alhora que, [...] esdevé una valuosa eina per a estudiants i amants de la història i de la sociolingüística en general".

(Santiago Cucurella. "Sociolingüística històrica", El 9 Nou, 23 de setembre de 1991)

* * *

El llibre Text i context de JSC (i no merament a cura seva, com diu la coberta...) és una obra original i extremadament útil per a l'ensenyament als nivells esmentats i per als professors [...] presenta històricament el fenomen literari gairebé com una il·lustració o almenys com un testimoniatge singular de cada una de les situacions de la nostra vida col·lectiva [...] El resultat és alliçonador. Ho és ja en la tria dels escriptors i dels fragments escollits [...] I ho és, més encara en els comentaris que precedeixen i acompanyen cada autor i cadascun dels textos [...] Tot plegat, però, en lloc de ser -com podia haver estat i com podria semblar que és- un llibre dels anomenats de text, és un llibre de tesi. No sols perquè des de la perspectiva de la sociolingüística del dir l'autor aporta anàlisis sovint negligides, si no ignorades, sobre cada autor i el seu moment històric, en relació, sobretot, amb l'ús de la llengua sinó perquè planteja qüestions fonamentals que serveixen per a la comprensió i l'endegament nacionalment correcte de la situació actual. [...]
No ens trobem, per tant, en res que s'assembli a una antologia literària ni tampoc a una panoràmica històrica... La raó principal de la tria, d'acord amb les tesis expositives de la introducció, és, fer seguir per un fil de continuïtat allò que l'autor anomena "el discurs sociolingüístic català" [...] Apassionat com és, aquest llibre és també matisat i precís. Es mereix la lectura i la discussió oberta. I un segon volum dedicat al segle XX.

(Joan Triadú, "Literatura i sociolinguística". Avui, 27 d'abril de 1991)

* * *

De JSC se'n podria dir un activista de -o des de- la sociolingüística. És un jove professor, nascut a Oliana i resident a Barcelona, especialitzat en la pura escola araciliana, i se situa al davant d'un corrent que vol aplicar les idees fonamentals -i els petits termes també- d'aquesta disciplina més enllà de la discussió especialitzada dels congressos, de les aules universitàries o els despatxos tècnics. O més ençà, de fet. [...]

Aquesta és doncs, una ocasió gairebé única en els darrers temps d'hibridar amb profit (i sense una dosi d´especulació excessiva) dues branques normalment molt i massa divergents dins el camp profús de la "filologia catalana" per a nivells mitjans... i la visió diacrònica de la literatura i alhora de la llengua. És així que una de les característiques distintives d'aquest llibre és la seva indefinició o alternança entre línies diferents, cosa que, paradoxalment, en pot reduir o bé multiplicar l'efecte -i això depèn de com hom l'utilitzi i per a què.

L'originalitat i, amb ella, la vàlua, en definitiva, arriben a aquest llibre per bandes prou diverses. Deu ser, doncs, que l´autor ha sabut situar-lo intel·ligentment en una veritable cruïlla de referències, de perspectives, d'interessos i tot. De tota manera, caldria mesurar si el to hi és el més adequat per a ajudar a l'estudi crític... ja que ens ha semblat descobrir-hi amb massa insistència l'esllavissament d'aquest to cap a les esferes sense matís de l'al·legat patriòtic. [...] La tria de textos, el treball didàctic bastit entorn seu i, no cal repetir-ho, un ben particular enfocament, en fan un llibre variat i saborós, la validesa del qual probablement rau tant en allò que s'hi llegeix com en allò que empeny a pensar i a dir.

(Albert Turull. "Els contextos sociolingüístics dels textos literaris", Serra d'Or, març 1992)

* * *

L'autor ha construït cada capítol a l'entorn d'un títol que, a manera de tesi, dóna unitat i coherència a l'articulació de materials [...]

L'encertada tria de textos i documents permetrà reflexionar sobre la història social de la llengua en els moments més àlgids i en els de més opressió lingüística; permetrà la comprensió de la diversitat del discurs sociolingüístic al llarg dels segles [...] El desenvolupament de les propostes, gens rutinàries, farà indagar, descobrir, debatre, conversar, reflexionar i assolir els continguts conceptuals sociolingüístics [...] L'autor, no per haver pres partit ha deixat de ser rigorós a l'hora de fer la tria dels textos, a l'hora de fer les valoracions i les propostes amb l'objectiu de fer conscients professors i alumnes de la clarificació conceptual que aporta la sociolingüística per ajudar a conformar una consciència lingüística favorable al procés de normalització [...] Solé i Camardons, proposa la indagació del passat com a eina per a descobrir el present i transformar-lo [...] una empresa, aquesta, que demana apassionament. Una passió que hom endevina al darrera de Text i context, un llibre que elaborat amb solidesa, expressa un compromís amb allò que exposa.

(Carme Alcoverro. Escola Catalana, núm. 283, octubre 1991)