Autors i Autores

Jordi Solé i Camardons

Coberta d'El políedre sociolingüístic

El políedre sociolingüístic.

A El políedre sociolingüístic, l'autor ha volgut reflectir la rica i diversa realitat a què ha donat lloc la imaginació sociolingüística, un poliedre de moltes cares estretament relacionades entre si, que són una mostra de la coherència i la complexitat de l'enfocament que ens ofereix el pensament sociolingüístic.
A El políedre sociolingüístic Jordi Solé i Camardons posa a l'abast del lector una revisió crítica, dinàmica i entenedora dels principals conceptes de la sociolingüística del conflicte, un enfocament de la realitat social de les llengües, de la interrelació entre fenòmens lingüístics i fenòmens socioculturals basat en el discurs ecosociolingüístic -o ecoidiomàtic- que s'interessa per l'ecologia del procés d'estandardització i del model de la llengua; l'ecologia dels usos, normes d'ús i actituds lingüístics dels parlants; l'ecologia de les funcions socials de l'idioma i l'ecologia dels contactes interidiomàtics internacionals.