Autors i Autores

Emili Teixidor
1932-2012

L'ocell de foc.

Edat de lectura

Encara que l'humor, la fantasia i els misteris facin d'aquesta obra una novel·la d'aventures divertida, l'obra planteja una realitat històrica prou complexa com per aconsellar-ne la lectura a partir de 12 anys. És, també, una lectura adient per al lector de més de 14 anys que vol endinsar-se una mica més en el món feudal.

Argument

Un joglaret de la colla del Cec de Cabrera anomenat Ocell de foc ronda feliç pels camins una mica a l'atzar, sense lloc on viure ni saber qui és. Quan comença a qüestionar la seva identitat ha de fugir tot sol en busca de la protecció del prior del Monestir de Sant Fruitós, Berenguer de Foix. Un llarg viatge per terres provençals, en plena lluita contra els càtars, i la minyonia del rei Jaume i fan que el jove visqui situacions plenes de riscs i d'aventures i acabi descobrint el seu veritable destí.

Tema

El marc històric en el qual es desenvolupa l'acció fa que el món feudal esdevingui un dels temes principals de l'obra. Així, s'hi descriuen la vida dels trobadors i els joglars, les intrigues dinàstiques que envoltaven la infància del rei Jaume I, la guerra dels càtars, les terres de Provença, la manera com vivien els senyors feudals en els castells, els torneigs, les justes poètiques, l'ideal d'amor del cavaller, els diferents oficis de l'època, la vida dels monjos al monestir, els bandolers, els bruixots, els ocells que habitaven els boscos, la pesta negra i la música que creaven o reproduïen trobadors i joglars.

Altres temes presents en l'obra, constants en la novel·la d'aventures adreçada a joves, són l'amistat, l'amor, la fidelitat, la traïció, l'afany de superació i la recerca de la pròpia identitat.

Personatges

Emili Teixidor descriu físicament la major part dels personatges, excepte l'heroi, l'Ocell de foc. El lector, a partir de les accions del protagonista i a mesura que avança l'aventura, va creant-se una imatge del noi que, en línies generals, es podria definir com la d'un jove d'uns deu anys, orfe i amb moltes ganes de conèixer món. D'aquesta manera el lector s'identifica fàcilment amb el protagonista.

Com és habitual en les novel·les d'aventures, apareix la figura del company de viatge de l'heroi, l'Arnau de Rocablanca. Ambdós es coneixen en el monestir i molt aviat els uneix una gran amistat, encara que les seves vides tinguin destins diferents.

El ventall de personatges és ampli i variat. La seva descripció física és precisa i extensa, però l'aspecte psicològic es dedueix de les seves accions. Malgrat tot, molts d'ells tenen una raó de ser: no ajuden l'heroi a aconseguir el seu objectiu (l'Escarnidor d'ocells, Careta de lluna...) o volen ajudar-lo a fer-ho (el bruixot Rasclet, el lladre Roc Destraler; el Cec de Cabrera...).
Cal destacar la figura d'en Roc Destraler, perquè és un dels personatges més ben definits de la novel·la. La seva condició de lladre l'embolcalla de misteri i d'intriga; és un personatge bàsicament aventurer que dóna peu als alumnes a crear-ne de nous:

"Era alt i ben plantat, massís, bru. La cabellera llarga i negra, cenyida al cap per un mocador blau. Unes dents molt blanques lluïen entre el bigoti espès i la barba retallada, fosca. Portava una camisa espellingada sense color i unes calces verdes, estripades i brutes. Anava descalç, i penjat a la cintura, al costat esquerre, li queia un manyoc de cordills, ferros i ganivets. Sobre l'espatlla dreta portava una peça morada, que no vaig saber veure si era una capa o una manta.... Es deslligà el mocador blau que portava al cap i un embull de cabells li caigué sobre les espatlles i li tapà el rostre. La cicatriu li lluïa enmig de la cara, sota la cortina de cabells, com una sargantana vermella." (p. 30)

Suggeriments didàctics

 • Abans de llegir el llibre es convenient fer activitats que animin el lector a fer hipòtesis sobre l'argument de la novel·la mitjançant la lectura de fragments breus sobre moments significatius o la lectura de l'índex i el títol.

  També cal situar l'alumnat en el context històric i geogràfic en què es desenvolupa la història amb activitats com:
  – Lectura i posterior relació de paraules clau sobre el món feudal (oficis, estris, poetes, instruments musicals, etc.).
  – Exercicis sobre un text explicatiu del món feudal o
  – Localització dels principals indrets on transcorre l'acció.
  (Us pot ser d'utilitat l'apartat IV (p. 51-86) del dossier didàctic Emili Teixidor. Una proposta de comprensió lectora.)

 • La divisió del llibre en tres parts ajuda el lector a situar-se dins de la narrativa de la novel·la d'aventures. Durant la lectura es poden fer activitats que ajudin a recopilar informació per fer un treball posterior d'anàlisi. Aquesta informació pot ser sobre els personatges, els llocs on transcorre l'acció o els costums medievals.

 • La riquesa de vocabulari permet fer activitats encaminades a la comprensió de paraules noves i la seva possible utilització, de manera que el lector n'ampliï el seu.
  Cal assegurar la comprensió d'aspectes puntuals de l'obra (per exemple, el poema adreçat al vescomte de Peguera permet treballar la mètrica del sirventès). També es poden plantejar preguntes sobre el contingut dels capítols abans de la seva lectura i, una vegada llegits, verificar les hipòtesis lectores realitzades.

 • Una vegada l'alumne ha acabat de llegir la novel.la, cal fer activitats que connectin la informació nova, extreta de la lectura, amb la que ja tenia abans, tot aprofundint sobre el llibre d'una manera lúdica: la informació recopilada abans i durant la lectura sobre els personatges, el món feudal o la geografia poden ser usades per a fer noves produccions escrites.

  A tall de reflexió, exercicis sobre l'autor i l'opinió sobre la novel.la ajuden l'alumnat a tenir una comprensió global i profunda de l'obra.