Autors i Autores

Emili Teixidor
1932-2012

Quinze són quinze.

Edat de lectura

Els relats i les entrevistes que formen part d'aquest llibre són adequats per a lectors i lectores de 14 a 16 anys. Algun dels seus textos pot ser adient, també, per a treballar-lo com a activitat inicial amb alumnes a partir de 12 anys, per a introduir el tema de la correspondència amb un autor llegit.

Argument

Quinze són quinze és un llibre format per un recull de quinze escrits d'autors diversos (contes o fragments significatius de l'obra de l'autor) que han estat llegits i comentats a classe amb nois i noies de dotze i tretze anys.

Cada escrit ve precedit per una entrevista que varen fer els alumnes amb l'autor o amb un bon coneixedor de l'obra corresponent. Aquests diversos documents formen part d'una experiència docent que el mateix Emili Teixidor va dur a terme a la fi dels anys seixanta i principis dels setanta.

Tema

En el cas d'aquesta lectura de l'Emili Teixidor, més que de tema potser seria millor parlar d'intencionalitat, i qui millor que ell per explicar-nos el lligam d'unió entre aquesta diversitat d'escrits:

"[...] Nosaltres no preteníem pas elaborar una antologia representativa dels prosistes catalans, sinó només aprofitar uns contes escrits expressament per a nosaltres o uns fragments significatius de l'obra d'un autor per parlar-ne i per conèixer-lo a ell o algú que el conegués i que ens parlés d'ell, i tot això per fer una mena d'iniciació a la literatura catalana."

"[...] En aquell temps les escoles eren només de nois o bé de noies, però les autoritats educatives no permetien les escoles mixtes, de nois i noies barrejats, com ara. Per això hi trobareu a faltar les noies, en aquesta classe, en aquest llibre. Era el temps de la dictadura del general Franco, i les autoritats tampoc no permetien l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes. Per això havíem d'escriure als escriptors que teníem més a prop. Els llibres de text no parlaven dels nostres escriptors. Eren altres temps. La fi dels seixanta, principi dels setanta. A tots, els que hi són i els que no hi són, però ens han escrit o parlat, i ens han ajudat tant, moltes gràcies." (Quinze són quinze. Tria personal. Barcelona. Cruïlla, 1994. 27a edició Pàg. 7-8).

Personatges

La lectura de l'obra suposa un recorregut a través dels textos d'uns personatges d'excepció: Ramon Folch i Camarasa, J. V. Foix, Xavier Benguerel, Joan Oliver, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Jordi Sarsanedas, Josep Pla, Manuel de Pedrolo, Llorenç Villalonga, Lluís Ferran de Pol, Maria Aurèlia Capmany, Josep Maria Espinàs, Pere Calders i Miquel Martí i Pol.

L'aproximació a la seva personalitat i a la seva obra, en els casos en què va ésser possible, es va realitzar a través de l'entrevista personal o bé mitjançant la correspondència escolar. Per exemple, en la llarga carta que Ramon Folch i Camarasa va adreçar a aquests alumnes, trobem la seva visió pragmàtica del que per a ell és l'ofici d'escriptor (p. 12):

"D'altra banda, encara, jo visc d'escriure, és veritat, però no pas d'inventar històries meves. La meitat dels diners que necessito per a viure i mantenir la meva dona i els sis fills, i el gos i els tres gats, i les dues tortugues i els dos peixos vermells que som a casa, me'ls afanyo fent una feina que m'agrada molt: traduir al català llibres d'altres escriptors, escrits en francès, o en anglès o en italià. Això em permet de treballar a casa, de no tenir un amo que em mani, i de poder deixar la feina, i posar-me a escriure el dia que em dóna la gana, o de deixar d'escriure i posar-me a la feina de traduir, si no estic «inspirat»."

La interessant entrevista que els escolars adrecen a J. V. Foix ens dóna informacions insòlites sobre l'autor (p. 23-24):

"-Cinc, deu, quinze, vint minuts... i per fi apareix un home vellet fumant un puro apagat. A primera vista semblava antipàtic, segurament pel poc encert de les nostres preguntes:

-Com se li va ocórrer de fer-se pastisser?
-Jo no en volia ser pas, de pastisser. Ve de família.
-Escriu poesies, actualment?
-Això ja ho hauríeu de saber!
-És clar que sí!
-Quin tipus de poesia fa, vostè?
-N'he escrit de tota mena; crec que tots els estils són bons, mentre es realitzin d'una manera encertada i pròpia."

En casos com Salvador Espriu o Mercè Rodoreda, amb els quals no es va poder establir un contacte directe, els intermediaris també van ésser d'excepció. Així, en tots dos casos citats, l'entrevista es va fer respectivament a Maria Aurèlia Capmany i a Montserrat Roig.

Suggeriments didàctics

  • La lectura d'un dels capítols de l'obra pot ser utilitzat com a activitat inicial a l'aula abans de llegir un llibre dels autors esmentats.

  • Durant la lectura del llibre, es pot utilitzar l'observació de com els alumnes organitzen les entrevistes i com estableixen una correspondència escolar, per tal d'afavorir la realització d'iniciatives similars que portin al coneixement d'autors actuals.

  • En el cas del fragment de l'obra d'en Xavier Benguerel, Els vençuts, el tema de la Guerra Civil espanyola pot formar part d'una selecció de textos per treballar alguns continguts de ciències socials i també d'ètica.

  • El text La fira de Salàs de Josep M. Espinàs és molt adient per treballar les característiques del text descriptiu. La descripció d'una fira de bestiar que va tenir lloc l'any 1959 és el motiu per a reflectir tota la manera de viure d'un poble i els seus costums.