Autors i Autores

Ferran Torrent

Coberta del llibre No me vacilen al comisario.

Al castellà

 • No me vacilen al comisario [No emprenyeu el comissari]. Barcelona: Ediciones B, 1987.
 • Contra las cuerdas [Penja els guants, Butxana!]. Barcelona: Anagrama, 1987. (Trad. Josep Lluís Bonet)
 • Un negro con un saxo [Un negre amb un saxo]. Barcelona: Anagrama, 1988. (Trad. Joaquim Jordá)
 • Gracias por la propina [Gràcies per la propina]. Barcelona: Alba, 1996. (Trad. Enrique Benavent)
 • La mirada del tahur [La mirada del tafur]. Barcelona: Planeta, 1999. (Trad. Maria J. Marín)
 • La isla del holandés [L'illa de l'holandès]. Barcelona: Planeta, 2001. (Trad. Maria J. Marín)
 • Sociedad limitada [Societat limitada]. Barcelona: Destino, 2002. (Trad. Felip Tobar)
 • Especies protegidas [Espècies protegides]. Barcelona: Planeta, 2004. (Trad. Felip Tobar)
 • La vida en el abismo [La vida en l'abisme]. Barcelona: Planeta, 2004 / Barcelona: Círculo de Lectores, 2005.
 • Sólo socios [Només socis]. Barcelona: Planeta, 2009. (Trad. Felip Tobar)
 • Poder contarlo [Poder contar-ho]. Barcelona: Destino, 2019. (Trad. Felip Tobar)