Autors i Autores

Ferran Torrent

L'any de l'embotit.

"Hèctor Barrera és un dels personatges creats per Ferran Torrent, que ja apareixia en altres narracions, i que és el protagonista de L'any de l'embotit, una bona novel·la coral sobre el món de la política i del periodisme de València. Aquesta coralitat, el novel·lista la crea a través del diàleg, una tècnica en què s'han estrellat molts escriptors, per exemple, Josep Pla, que no sabia fer parlar en estil directe els seus personatges de ficció. Ferran Torrent, en canvi, té tanta facilitat per escriure diàlegs que, de vegades, aquests diàlegs resumeixen o simplifiquen situacions o evolucions de la novel·la que haurien necessitat d'un desplegament més pausat. Perquè, posats a fer, en aquesta novel·la de Torrent passen moltes coses. Amb la qual cosa el lector àvid d'aventures no queda en absolut decebut. Les obres de Torrent, en aquest sentit, semblen abeurar-se força del món del còmic, on sovint cada vinyeta resumeix una història o, com a mínim, una acció."

(Agustí Pons. "Barrera, Hèctor", Avui (Barcelona), 19 d'agost del 1993)

* * *Altres edicions:
  • Barcelona: Columna, 2007.