Autors i Autores

Anselm Turmeda
1355?-1423?

Cobles de la divisió del Regne de Mallorques.

Edicions modernes:

  • Barcelona: Barcino, 1927; 1987. (Titulat Obres menors. Conté Cobles de la divisió del Regne de Mallorques i Llibre de bons amonestaments. També conté una selecció de textos de Bernat Metge. Text, introducció, notes i glossari per Marçal Olivar).
  • Barcelona: Curial, 1978. (Dins Autobiografia i atac als partidaris de la creu. També conté Llibre de bons amonestaments, Llibre de tres, atribuït sovint a l'autor, i alguna de les Profecies).


  • * * *

    "Poema de 123 estrofes de vuit heptasíl·labs, amb rima generalment molt musical.

    Història al·legòrica, on el mateix autor es posa de protagonista per a consolar una dona molt plaent, que és l'illa de Mallorca, que li parla dels problemes de divisions entre els seus fills. Curiosament, sense mencionar els possibles grups polítics en guerra, el poema d'En Turmeda sembla tenir una clara intencionalitat política i al mateix temps moralitzant, signes d'un estil que s'ha vist en el Libre de bons amonestaments i en el Libre de tres, pel caire moral, i a les Profecies, pel caire polític."

    (Mikel de Epalza. "Introducció" a Turmeda, A.: Llibre de bons amonestaments i altres obres. Palma de Mallorca: Moll, 2004)