Autors i Autores

Pau Vila i Dinarès
1881-1980

Coberta del llibre La Cerdanya.
Coberta del llibre Resum de geografia de Catalunya.
Coberta del llibre El problema comarcal de Catalunya.
Coberta del llibre La fesomia geogràfica de Catalunya.
Coberta del llibre Joan Orpí. L'home de la Nova Catalunya.

Obra

Infantil i juvenil

Crítica literària o assaig

 • El Barcelonès i Barcelona ciutat [amb Lluís CASASSAS]. Barcelona: Aedos, tom. III, 1968, p. 497-686.
 • Gimnasio Moderno: informes relativos al curso 1916. Bogotà: Arboleda de Valencia, 1917.
 • La geografía física y astronómica. Barcelona: Seix & Barral, 1918.
 • Geografía física y astronómica: libro I. Barcelona: Seix & Barral, 1923.
 • Assaig de geografia humana de la muntanya. 1925.
 • La Cerdanya. Barcelona: Barcino, 1926; Barcelona: Empúries, 1984.
 • Resum de geografia de Catalunya. Barcelona: Barcino, 1928-1935, nou volums; Barcelona: Societat Catalana de Geografia, Institut d'Estudis Catalans, 2003.
 • Les Marques de Ponent. Barcelona: Centre Excursionista Rafael Casanova, 1930.
 • Comarca del Vallès. Barcelona: Casa del Vallès, 1930.
 • El problema comarcal de Catalunya [amb GLANADELL, F.; BOFILL i MATES, J.; ROVIRA i VIRGLI, A.; VALLS i TABERNER, F.; MASPONS I ANGLASELL, F.; PI i SUNYER, C.]. Barcelona: Casa del Vallès, 1931; Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2005.
 • Assaig d'una localització de les indústries antigues a Catalunya. Barcelona: Estudis Univesitaris Catalans, 1932.
 • La divisió territorial de Catalunya. Barcelona: 1932-1937; Barcelona: Curial, 1977-1979.
 • Divisió comarcal de Catalunya [document cartogràfic]. R. Torroja, 1933.
 • L'aspecte geogràfic de la indústria. Barcelona, 1935.
 • L'aspecte geogràfic de la indústria paperera a Catalunya. Barcelona: Taller gràfic Hostench, 1935.
 • La fesomia geogràfica de Catalunya. Barcelona: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1936; Barcelona: Laia, 1977.
 • Una col·lecció inconeguda d'imargeria popular: un fons català a la biblioteca de Montpeller. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1937.
 • Sant Llorenç de Morunys: antiga vila industrial de muntanya. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1937.
 • Els catalans a l'expedició de la Romana: un episodi de les guerres napoleòniques al nord d'Europa. Barcelona: Centre d'Excursionista de Catalunya, 1938.
 • El Poblament de Catalunya: el problema geogràfic de l'aigua. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1938.
 • Nueva geografía de Colombia. 1945
 • Las características fisiográficas del Orinoco. Caracas: Sucre, 1952.
 • Codazzi, Humboldt, Caldas: precursores de la geografía moderna. Caracas: Dirección de Cultura, Publicaciones y Relaciones Públicas, 1960.
 • Geografía de Venezuela. Carascas: Ministerio de Educación, 1960.
 • Cubagua y poblamiento oriental de Venezuela en los comienzos de la colonia. Barcelona: Gustavo Gili, 1961.
 • Visions geogràfiques de Catalunya. Barcelona: Barcino, 1962-1963, dos volums.
 • Orígens i evolució de la Rambla. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Delegació de Serveis de Cultura, 1965.
 • Joan Orpí, l'home de la Nova Catalunya. Barcelona. Ariel, 1967.
 • Les conurbacions ciutadanes. Suggeriments amb motiu de l'expansió barcelonina. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1968.
 • Los descubrimientos de la Gran Sabana. 1969.
 • Visiones geohistóricas de Venezuela. Caracas. Ministerio de Educación, 1969.
 • Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps [amb CASASSAS, Lluís]. Barcelona: Aedos, 1974.
 • Comentaris i suggeriments a l'Estudi "Dinámica y perspectiva del Vallés". Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1976.
 • La geografia i els seus homes. Barcelona: Curial, 1977.
 • Selecció d'escrits de geografia. Barcelona: Curial, 1978-1978, quatre volums.
 • Aspectes geogràfics de Catalunya Barcelona: Curial, 1978.
 • L'Escola horaciana. Barcelona: Edicions del Mall, 1979.
 • Assaig de recordança i de crítica de l'escola Horaciana. Brcelona: Casa de la Caritat, 1920; Barcelona: El Mall, 1979.
 • El obispo Martí. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1980.
 • Barcelona i el seu pla. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1981, edició especial.

Altres

 • Què portaran els reis als nostres fills? Barcelona: L'Avenç, 1912; Barcelona: Facultat de Pedagogia, 1992.
 • Les Auques [amb J. AMADES i J. COLOMINAS]. Barcelona: Orbis, 1931.
 • Els soldats i altres papers de rengles [amb J. AMADES i J. COLOMINAS]. Barcelona: Orbis, 1933-1936.
 • Pròlegs

Estudis sobre l'autor/autora