Autors i Autores

Lluís Alpera
1938-2018

6. Amb cendres i diamants

II

Amb cendres i diamants t'hauria
agradat gravar el millor càntic.
Declararàs la veu damunt
papirs de soca d'olivera
i l'escriuràs amb plomes d'ocell ferit.
Sols així, amb la sang i el patiment d'altri,
elaboraràs els més delicats filtres d'amor.