Autors i Autores

Lluís Alpera
1938-2018

7. Amor de mar endins

Des de Hyde Park, la lluna ruborosa
de núvols m'acompanya fins la cambra.

La balada que us plany el trobador
encendrà pits de donzelles a mig obrir.

L'amor descordat s'endurà a la tomba
la meravella de l'engany i la ploma.