Autors i Autores

Sebastià Alzamora

Alguns articles

 • «Jerusalem a la testa», Reduccions (Vic), núm. 60, desembre 1993, p. 14-17.
 • «La confussió com a recurs: Gèneres literaris», El Mirall (Palma), núm. 74, juliol-agost 1995, p. 12-15.
 • «Joan Mas i Vives: Al coneixement per l'honradesa», Lluc (Palma), núm. 789, novembre 1995, p. 8-12.
 • «La jove poesia mallorquina avui: Un esbós de paisatge amb figures», Serra d'Or (Barcelona), núm. 432, desembre 1995, p. 65-66.
 • «Narrar a Mallorca, narrar Mallorca», Serra d'Or (Barcelona), núm. 439-440, juliol-agost 1996, p. 59-61.
 • «Una introducció sentimental», Lletra de Canvi (Barcelona), 1997, p. 23-26.
 • «El primer diari en català de les Balears», Serra d'Or (Barcelona), núm. 445, gener 1997, p. 28-29.
 • «Sobre el misteri», Avui. Cultura (Barcelona), 11-IX-1997, p. 18.
 • «Sergi Pàmies or the force of will», Catalan Writing (Barcelona), núm. 15, desembre 1997, p. 33-46.
 • «Elogi i hermenèutica de Joan Ferraté», Avui. Cultura (Barcelona), 5-II-1998, p. 16.
 • «Gabriel Janer Manila o la mirada com a problema», Serra d'Or (Barcelona), núm. 469, gener 1999, p. 39 i 41-43.
 • «Benvolgut senyor crític estranger», Serra d'Or (Barcelona), núm. 470, febrer 1999, p. 26-29.
 • «D'una cultura acomplexada. El model literari unívoc i el cànon accidental de la literatura catalana moderna», L'Espill (València), núm. 12, hivern 2002, p. 71-81.
 • «Poesia i territori», El Temps (València), núm. 922, 12/18-II-2002, p. 93-95.
 • «Extending the Challenge: The Translations of Miquel de Palol», Catalan Writing (Barcelona), núm. 17-18, novembre 2002, p. 92.
 • «No ficció a les Balears. Un panorama amb gegants», Caràcters (València), núm. 32, juny 2005, p. 29-30.
 • «Per una altra literatura nacional», Avui (Barcelona), 3-VI-2005, p. 21.
 • «Catalanisme i cultura», Avui (Barcelona), 21-VII-2006, p. 24.