Autors i Autores

Sebastià Alzamora

Pròlegs i epílegs

  • BOFILL, Hèctor: La revolució silenciosa [pròleg]. Barcelona: Proa, 2001.
  • FIOL, Bartomeu: Canalla lluny de Grècia [introducció]. Barcelona: Proa, 2001.
  • FEBRÉS, Xavier: Entrevista a Gabriel Janer Manila [presentació]. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1998.
  • GARCIA GRAU, Manel: La mordassa [pròleg]. Catarroja: Perifèric Edicions, 2003.
  • LLORCA, Vicenç: L'entusiasme reflexiu: Sentit i metàfora a la fi de segle [pròleg]. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1997.
  • MASDEU, Marc: Els escalfadors [pròleg]. Barcelona: Proa, 2004.
  • ROIG i PI, Jordi: Intempèrie [pròleg]. Barcelona: Viena, 2004.
  • ROMEU i FIGUERAS, Josep: Imatges i metàfores [pròleg]. València: Tres i Quatre, 2002.
  • SBERT, Antoni: Erms [epíleg]. Palma: Moll, 2006.