Autors i Autores

Fina Anglès i Soronellas

Estrena de Nit de Nits a l'Aleixar. Església de Sant Martí bisbe, desembre 2008. Fotografia: Tuni Anglès.

Nit de Nits

NITS DE NITS. Cantata del Cicle de Nadal

Estrenada a Vic a finals de l'any 2006, Nit de nits és una cantata que ara podem llegir i que ens agradaria poder tornar a sentir per tal de reprendre aquesta passejada que ens proposa per les nits de les festes que conformen el cicle de Nadal en els nostres temps, és a dir, amb clara intencionalitat de posada al dia, tant en l'expressió literària com en la musical. Els autors que ens presenten aquesta obra coral són dos: la Fina Anglès, escriptora i filòloga de l'Aleixar (Baix Camp), que signa els textos, i el Josep Baucells, pedagog i compositor vigatà, que es responsabilitza de les músiques.

Les lletres tenen orígens diversos. D'una banda, hi ha contrafacta confegits a partir de cantarelles tradicionals passades pel sedàs de la fina autoria d'Anglès, que, a més, juga amb encert amb la idea de divulgar textos de caràcter local […] D'altra banda, la lletrista enfila, per exemple, l'himne final amb un text propi volgudament globalitzador que vol ser l'expressió d'un desig universal: que la pau sigui de veres. Anglès fa, doncs, una aportació reeixida a l'apropiació culta del cançoner popular tant pel que fa a temes (calendari festiu) com pel que fa a formes (corranda, entre d'altres) i assaja la creació literària ben travada amb bastides mètriques sòlides. Finalment, també hi ha textos extrets de la Bíblia Catalana interconfessional, que entrelliguen les cançons i cohesionen la cantata.

Estructurada en tretze parts o moviments, la cantata té una gran diversitat de recursos musicals atès que s'hi combinen des de ritmes i sons acompanyant el text parlat fins a melodies amb connotacions importants de la música tradicional, amb trams que contenen certs elements propis d'una harmonització a la manera de la música contemporània. Hi trobem, doncs, d'una banda, el ritme de bressol i la politonalitat que acompanya el text parlat; d'altra banda, l'austeritat rítmica, melòdica i harmònica o el regust viu de la música tradicional de la "Nit de cap d’any", que presenta polirítmia. Fins i tot hi té cabuda la intertextualitat musical mitjançant la referència, en el duet de la "Nit dels Innocents", a la composició A Ceremony of Carols (op. 28), de Benjamin Britten. La combinació de veus infantils i adultes dóna una gran amplitud de possibilitats pel que fa a la participació de cantors per la qual cosa la pròpia fesomia de la cantata atorga ple sentit al missatge que adreça a tothom, sense exclusió d'edats ni de tarannàs.

Ultra la lletra i la melodia curosament relacionades sil·làbicament i amb justa correspondència entre accents prosòdics i musicals, embolcalla tota l'obra la instrumentació, protagonitzada per la trompa, l'orgue i l'arpa, a més de petits tocs de percussió i fins i tot sons de corn marí, jugant i dialogant tant amb les veus parlades com amb les cantades. La riquesa de timbres és palesa i una execució acurada ha de permetre gaudir d'una audició de totes les possibilitats sonores d'aquesta cantata. Les recomanacions per a la interpretació incloses al pròleg han d'ajudar a fer-ho possible. I la difusió de l'obra entre el ric panorama del cant coral als Països Catalans, estudiat i impulsat per Pere Artís i tants d'altres, també.

(Biel Ferré i Xavier Inglès: Revista Musical Catalana, juliol-agost de 2008)