Autors i Autores

Fina Anglès i Soronellas

Fina Anglès donant la conferència Instruments de música religiosa a Riudoms: els orgues parroquials (s. XVII a XXI) en el Cicle 400 anys de Pedres Vives. Celebració dels 400 anys de l'església de Riudoms. Abril de 2017.

Orgues del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre


Poques vegades un hom se sent empès a fer una crítica d'un producte cultural amb tan poca possibilitat de trobar una mínima escletxa reprovatòria i que el meni tant a rendir-se davant l'excel·lència.

En aquest llibre es compleixen amb exactitud màxima valors tan fonamentals com l'existència d'un projecte i d'uns objectius preestablerts i l'acompliment fins a les últimes conseqüències. I és clar, que aquests objectius tinguin validesa i transcendència. Això comporta inexcusablement per part dels executors un elevat grau de capacitat i de responsabilitat. Des de totes aquestes fonamentals premisses el resultat és immillorable. El propòsit, ambiciosíssim, és inventariar tot el patrimoni organístic de les comarques a què es refereix el títol. I a més, fer-ho amb un aprofundiment de dades històriques, tècniques i plàstiques que arriba a l'extenuació documental. Un hom té la impressió que no hi ha la més mínima possibilitat de poder dir més del que s'exposa de cap dels orgues aplegats; i que, per tant, aquesta és una obra amb unes dosis de veritat absolutes i definitives.

Però si aquest mèrit cabdal no fos suficient, a més s'hi inclou una vastíssima i valuosa documentació que omple la primera part del volum, en la qual s'ofereix un treball minuciós i exhaustiu sobre el ''tot orgue'', d'un sentit de la pedagogia divulgadora exemplar que abasta característiques tècniques, d'interpretació musical, històriques, escoles, criteris de restauració...; ultra, a més, presentar unes síntesis biogràfiques d'un aplec nombrós de constructors d'orgues que poua gairebé en les fondàries de la història d'aquest instrument i arriba fins al moment actual.

Una edició acuradíssima i rica en il·lustracions de gran bellesa arrodoneix un llibre de lectura engrescadora que, mèrit definitiu, interessa tant a l'especialista il·lustrat com a l'afeccionat mínimament sensible.


(Jaume Comellas: Revista Musical Catalana, novembre-desembre de 2013)


Aquest treball ingent que els autors ens han ofert és ''per saber-ho tot'' a redós de l'orgue i l'orgueneria del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre[...] Una obra que a partir d'ara serà de consulta obligada per a músics, historiadors, orgueners, temples i catedrals, biblioteques i hemeroteques i tot aquell que vulgi saber més de l'orgue!

(Joan Casals i Clotet: Revista de Catalunya, juliol – agost – setembre de 2015)