Autors i Autores

Fina Anglès i Soronellas

Coberta de Què ens mata?.

Col·laboracions amb artistes plàstics

  • "Elogi senzill i vital de l’art a propòsit d’una illa i una vila", text per a l’exposició dels integrants del taller reusenc d’art L’Illa del Safrà d’Agustina Sobrino Pardo a Montbriart, 2017. Montbrió del Camp, 2 i 3 de setembre de 2017.
  • Text per a l'exposició L'anonimat pervers de Pau Alsina Coll i Agustina Sobrino Pardo del cicle Què ens mata? organitzat per ArtAmill de Vinyols i els Arcs el maig de 2021.
  • Què ens mata? Tarragona: Associació Iniciatives Culturals Carles Amill, 2022.